Álláspályázat családsegítő (szakmai vezető) munkakör betöltésére

2024. június 5. (szerda)

Álláspályázat Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő (szakmai vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Sármellék, Esztergályhorváti, Egeraracsa, Dióskál, Zalaszentmárton

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Szociális alapszolgáltatás nyújtás keretében a nehéz élethelyzetben lévő családok, egyének segítése a szociális munka eszközeivel.  Szabadidős programok szervezése, adományok közvetítése.  Veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése. Precíz, naprakész adminisztráció vezetése.

Kinevezés esetén szakmai vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •   Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség (15/1998. (IV.30.) NM rendelet )
  •   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •   B kategóriás jogosítvány,
  •  Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél.

Elvárt kompetenciák:

  •   önálló munkavégzés, problémamegoldó és kommunikációs készség, hivatástudat, csapatmunka

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deutsch Márta nyújt a +3630/2671980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  Elektronikus úton Deutsch Márta részére a szszkkeszthely@gmail.com E-mail címen keresztül
  •   Személyesen: Keszthely, Kísérleti u. 10/A-intézmény székhelyén

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat benyújtását követően, személyes meghallgatás szakmai bizottság előtt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.