Eladó Keszthely, Cserszeg u. 2. szám alatti építési telekingatlan

2024. január 4. (csütörtök)

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 2122/1 helyrajzi számú, természetben Keszthely, Cserszeg u. 2. sz. alatt található, 522 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű belvárosi telekingatlanát.

Az induló vételár bruttó 9.151.000,- Ft.

A város központi helyén található ingatlan a helyi építési szabályzat rendelkezései értelmében 75 %-ban, több rendeltetési egységet magába foglaló épület formájában beépíthető.

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. január 26. (péntek) 12.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje 2024. január 31. (szerda). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart pályázati tárgyalást).

Pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok. A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 1.000.000,- Ft (azaz Egymillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázatot zárt borítékban, „Cserszeg u. 2.” jeligével ellátva kell benyújtani Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek, az elbírálást követő 30 napon belül a pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződést megkötni. A teljes vételár kifizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2024. január 25-éig bemutatással megtekinthető.