Eladó Keszthely, Cserszeg u. 6. sz. alatti családi ház

2024. június 5. (szerda)

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a Keszthely, Cserszeg u. 6. sz. alatt található családi házas ingatlant. Az induló vételár 11.226.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfa-fizetési kötelezettség nem terheli).

Az ingatlan Keszthely belvárosában, csendes zsákutcában, 218 m2-es telken elhelyezkedő, összesen 72 m2 alapterületű, felújításra szoruló, összesen 3 szobás komfortos, két lakásos családi ház. Az ingatlanhoz tartozik egy 12 m2 alapterületű tároló épület.

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. július 10. (szerda) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2024. július 15. (hétfő). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart pályázati tárgyalást).

Pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok. A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 1.000.000,- Ft (azaz Egymillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázatot zárt borítékban, „Cserszeg u. 6. pályázat” jeligével ellátva kell eljuttatni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek, az elbírálást követő 30 napon belül a pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződést megkötni. A teljes vételár – hitel igénybevételével történő vásárlás esetén a vállalt önerő – megfizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-523) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2024. július 9-éig megtekinthető.