Eladó Keszthely, Erzsébet ligeti szociális épület

2024. június 4. (kedd)

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 3836/3/A helyrajzi számú, Keszthely, Erzsébet ligetben található 150m2 alapterületű szociális épületet. Az induló vételár 46.810.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfa-fizetési kötelezettség nem terheli).

Az ingatlan Keszthely kedvelt sétáló övezetében, a Halászcsárda közvetlen szomszédságában, a Balatoni Bringakör mellett, a volt Sport Kemping területén található 150 m2 alapterületű épület Az épület felújításra és a hasznosítási célnak megfelelő átalakításra szorul.

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. június 21. (péntek) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2024. június 26. (szerda). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).

Pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok. A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 3.000.000,- Ft (azaz Hárommillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázatot zárt borítékban, „Erzsébet liget szociális épület pályázat” jeligével ellátva kell eljuttatni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat további feltétele, hogy az épület alapterületének legalább 30 %-át magába foglalóan közösség számára látogatható higiéniai központ, kerékpáros pihenőhely és vendéglátó létesítmény céljára kell kialakítani és üzemeltetni, melynek elmaradása évente a vételár 10 %-ával megegyező mértékű kötbér megfizetését eredményezi.

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek, az elbírálást követő 30 napon belül a pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződést megkötni. A teljes vételár – hitel igénybevételével történő vásárlás esetén a vállalt önerő – megfizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-523) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2024. június 20-áig megtekinthető.