Eladó Keszthely, Pethő u. 5. sz. alatti ingatlanegyüttes

2024. május 29. (szerda)

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján együttesen értékesíti a Keszthely, Pethő u. 5. sz. alatti társasházban található ingatlanait (Keszthely 1113/A/2-4 hrsz.). Az induló vételár 14.735.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfa-fizetési kötelezettség nem terheli).

Az ingatlan-együttes Keszthely belvárosában található, összesen 85 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként bejegyzett 3 ingatlanból áll.

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. június 19. (szerda) 15.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2024. június 21. (péntek). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart pályázati tárgyalást).

Pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok.

A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 1.000.000,- Ft (azaz Egymillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül.

A pályázat további feltételei:

  • a pályázaton résztvevőnek tudomásul kell vennie, hogy a társasház másik tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg;
  • a vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a szerződéskötést megelőzően a társasház közös tulajdonát képező telekingatlan tulajdonjoga a társasház részéről térítésmentesen átadásra kerül Keszthely Város Önkormányzata javára.

A pályázatot zárt borítékban, „Pethő u. 5. pályázat” jeligével ellátva kell eljuttatni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek, az elbírálást követő 30 napon belül a pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződést megkötni. A teljes vételár – hitel igénybevételével történő vásárlás esetén a vállalt önerő – megfizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-523) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2024. június 18-áig megtekinthető.