Eladó Keszthely, Sétáló utcai lakás és tárolóhelyiség

2023. október 16. (hétfő)

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a Keszthely, Kossuth Lajos u 12. alatti társasház udvari szárnyában található 23 m2 alapterületű társasházi lakás ingatlant, valamint a mellette található 42 m2 alapterületű tárolóhelyiséget együttesen. Az együttes induló bruttó vételár 17.860.000,- Ft (az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfa-fizetési kötelezettség nem terheli).

Az ingatlanok Keszthely belvárosában, az ingatlan parkosított, csendes udvari szárnyában találhatóak, gépjárművel közvetlenül megközelíthetőek.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. november 15. (szerda) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2023. november 20. (hétfő). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart pályázati tárgyalást).

Pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok.

Az ajánlattevő jognyilatkozatban köteles vállalni az együttműködést az ingatlanok felett található terasz tulajdonosával a terasz, illetve az épület városképi szempontoknak megfelelő átalakításában (esetleges födémcsere és épületszerkezet megerősítése);

A pályázónak nyilatkozatban kell tudomásul vennie, hogy a megkötésre kerülő adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemét képezi a vevő azon nyilatkozata, mely szerint a szükséges átalakítás műszaki tartalmát megismerte és a munkálatok költségei szerződés tárgyát érintő ingatlanokat terhelő arányos részének megtérítését vállalja, s ennek összegét a megvalósítás időtartamára, de legfeljebb a szerződéskötést követő két évig ügyvédi letétbe helyezi.

A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 4.000.000,- Ft (azaz Négymillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázatot zárt borítékban, „Kossuth u. 12. pályázat” jeligével ellátva kell eljuttatni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek, az elbírálást követő 30 napon belül a pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződést megkötni. A teljes vételár – hitel igénybevételével történő vásárlás esetén a vállalt önerő – megfizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-523) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2023. november 14-éig megtekinthető.