Eladó Keszthelyen belvárosi, 4 rendeltetési egység építésére alkalmas telekingatlan

2023. október 9. (hétfő)

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a keszthelyi 1970 helyrajzi számú, természetben Keszthely, Pál u. 24-26. sz. alatt található, 1959 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű telekingatlanát.

Az induló vételár bruttó 47.665.000,- Ft. (A vételár tartalmazza az általános forgalmi adót)

Az ingatlanon a helyi építési szabályzat rendelkezései értelmében a lakó rendeltetésen túl a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és sport rendeltetést tartalmazó épület építhető. A telken két épület építhető, összesen három rendeltetési egységgel, azonban megosztás esetén összesen négy rendeltetési egység építésére alkalmas.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. október 31. (kedd) 12.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje 2023. november 6. (hétfő). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart pályázati tárgyalást).

Pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok. A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 4.000.000,- Ft (azaz Négymillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázatot zárt borítékban, „Pál utcai telek” jeligével ellátva kell benyújtani Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek, az elbírálást követő 30 napon belül a pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződést megkötni. A teljes vételár kifizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-523) kérhető. Az ingatlan igény szerint előre egyeztetett időpontban 2023. október 30-áig bemutatással megtekinthető.