JAVASLATKÉRÉS BAKONYI KÁROLY-DÍJRA

2024. április 5. (péntek)
KesztHelyi identitás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus együttesen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy számára, aki tudományos és/vagy kulturális tevékenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus és Keszthely város érdekében egyaránt.

A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 2024. május 31. (péntek) napjáig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.).

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés kitüntetés átadására) megtalálható Keszthely Város honlapján az alábbi helyen a Letölthető anyagok között:

https://onkormanyzat.keszthely.hu/ki-kicsoda/onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/

 A díjból évente legfeljebb egy adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a keszthelyi székhelyű intézmények vezetői, az önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezetek vezetői, állami költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői, legalább 250 állandó keszthelyi lakos, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus foglalkoztatásában álló személy, továbbá a néhai Dr. Bakonyi Károly közeli hozzátartozója.

A díj odaítéléséről a képviselő-testület javaslattételi határozathozatalát követően Keszthely Város Egyetemi Tanácsa határoz. A kitüntetés megosztva is adományozható, azzal elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

Keszthely, 2024. április 2.

Tisztelettel

Manninger Jenő polgármester