JAVASLATKÉRÉS KITÜNTETÉSEKRE

2024. január 30. (kedd)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete méltó módon kívánja elismerni azon személyek, illetve intézmények, civil szervezetek, közösségek, gazdasági társaságok munkáját, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely város jó hírnevének növeléséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a város értékeit.

A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 2024. március 31. napjáig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.).

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés kitüntetés átadására) letölthető Keszthely Város Önkormányzata honlapjáról: https://onkormanyzat.keszthely.hu/ki-kicsoda/onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/

Az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várom a javaslatokat, ezért röviden ismertetem a javaslattétel feltételeit.

 „Keszthely Város Díszpolgára” kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a keszthelyi székhelyű intézmények vezetői, a Keszthelyen működő köznevelési, felsőoktatási intézmények vezetői, az önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezetek vezetői, állami költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői, legalább 500 állandó keszthelyi lakos.

 „Keszthely Város Díszpolgára”

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként „Keszthely Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozhat kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személyeknek, akik a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életben maradandót alkottak, egész életművükkel, kiemelkedő munkáságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét, közvetlenül vagy közvetve hozzájárulva a város tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.

A kitüntető címből évente legfeljebb egy adományozható.

„Keszthely Városért”, „Keszthely Város Szolgálatáért”, „Keszthely Város Egészségügyéért” és „Keszthely Város Szociális Ellátásáért”, valamint „Keszthely Város Turizmusáért” kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a keszthelyi székhelyű intézmények vezetői, a Keszthelyen működő köznevelési, felsőoktatási intézmények vezetői, az önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezetek vezetői, állami költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői, legalább 250 állandó keszthelyi lakos.

„Keszthely Városért”

„Keszthely Városért” kitüntető címet adományozható kimagasló életmű, illetve tevékenység elismeréseként azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, sport vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Keszthely város fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.

A kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.

„Keszthely Város Szolgálatáért”

„Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntetés adományozható azoknak a Keszthely városban közszolgálati jogviszonnyal rendelkező aktív, illetve nyugdíjas dolgozóknak, illetve Keszthely Város Önkormányzata volt képviselőinek, továbbá Keszthely városban más egyéb területen tevékenykedő személyeknek, akik legalább 5 éven át magas fokú szakmai felkészültségükkel, magatartásukkal és munkájukkal, kiemelkedő teljesítményükkel jelentős mértékben segítették és előremozdították a városi célok, így különösen az önkormányzati és az ehhez kapcsolódó intézményi és egyéb célok eredményes teljesítését, a köz szolgálatát, vagy kiemelkedő tettel, jelentős adománnyal elősegítették a város fejlődését.

A kitüntetésből évente legfeljebb négy adományozható.

„Keszthely Város Egészségügyéért”

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Keszthely Város Egészségügyéért” díjat adományozhat azon egészségügyben dolgozó személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely az egészségügy területén hosszú időn át kifejtett kimagasló munkásságával maradandót alkotott, tevékenységével különösképpen hozzájárult a város egészségügyi fejlődéséhez.

A kitüntető díjból évente legfeljebb egy adományozható.

„Keszthely Város Szociális Ellátásáért”

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Keszthely Város Szociális Ellátásáért” díjat adományozhat azon szociális ágazatban dolgozó személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely a szociális ellátás és gyermekvédelem területén hosszú időn át kifejtett kimagasló és példaértékű munkásságával különösképpen hozzájárult e területen a város jó hírnevének öregbítéséhez, a lakosság szociális ellátottságának minőségi fejlődéséhez.

A kitüntető díjból évente legfeljebb egy adományozható.

„Keszthely Város Turizmusáért”

 „Keszthely Város Turizmusáért” kitüntető cím adományozható azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely szakmai felkészültségére alapozva kiemelkedő és eredményes tevékenységet folytatott Keszthely város turisztikai tevékenysége irányításában, tervezésében, szervezésében, a hazai és nemzetközi turisztikai kapcsolatok területén; tevékenységével nagyban elősegítette a város idegenforgalmának fellendülését.

A kitüntető címből évente legfeljebb egy adományozható.

A kitüntetések adományozásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület határoz.

A kitüntetések megosztva is adományozhatók és a kitüntetések adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

Keszthely, 2024. január 26.

Manninger Jenő polgármester