Javaslatkérés „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címre

2023. augusztus 10. (csütörtök)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet adományozhat azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely Keszthely város kultúrájáért, kulturális rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékenységével emelte a város kulturális színvonalát, esetleg adománnyal, hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturális értékeit, kincseit.

Az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várom a javaslatokat.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó kezdeményezéseket részletes indokolással 2023. szeptember 30. napjáig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.).

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés kitüntetés átadására) letölthető itt:

https://onkormanyzat.keszthely.hu/ki-kicsoda/onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/

A kitüntetésből évente legfeljebb egy adományozható.

A címet és a vele járó díjat minden év január 22-éhez, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva Keszthely Város Polgármestere adja át ünnepélyes keretek között.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a keszthelyi székhelyű intézmények vezetői, a Keszthelyen működő köznevelési, felsőoktatási intézmények vezetői, az önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezetek, az állami költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői, valamint legalább 250 állandó keszthelyi lakos.

A kitüntető cím adományozásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület határoz. A kitüntetés megosztva is adományozható, azzal elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

 Keszthely, 2023. augusztus 7.

Manninger Jenő polgármester