Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

2022. december 5. (hétfő)
TOP

Sz2020

Kedvezményezett: KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Elsődleges megvalósítási helyszín: 8360 Keszthely, Nádor utca 5. hrsz. 1146
Másodlagos megvalósítási helyszínek:
8360 Keszthely, Bakacs utca 5. hrsz. 1131
8360 Keszthely, Iskola utca 11. hrsz. 1032
8360 Keszthely, Pethő utca 11. hrsz. 1104
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055
Támogatás összeg: 74 311 540 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt kezdete: 2021.06.01.
Projekt tervezett befejezése: 2023.02.28.

A Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcákban a csapadékvíz elvezetése csak részben megoldott. Ezekben a szűk, belvárosi utcákban műemlék védelem alatt álló és műemlék jellegű épületek találhatóak. A tetőfelületekre és az útburkolatra lehulló csapadékvíz, vízelvezető rendszer hiányában a járdára és az úttestre ömlik. A járdákon esős időben szinte lehetetlen a gyalogos közlekedés, ugyanis az ereszcsatornákból ide folyik a víz, majd tovább az úttestre. A felhívás céljaihoz illeszkedve olyan rendszer kialakítását tervezzük, amely képes a lefolyó vizek fogadására, kártétel nélküli levezetésére és befogadóba juttatására, ugyanakkor figyelembe veszi a csapadékok elszivárogtatásának lehetőségét is. A fejlesztés előkészítése során ezért olyan rendszert terveztünk, amely a felszíni vízelvezetést és a zárt rendszert kombinálja. Erre alkalmas az útszegély résfolyóka, a rácsos víznyelő akna, a rácsos vízelvezető folyóka. Az önkormányzat tervezi mind a 4 utca aszfalt burkolatának helyreállítását, ezért a fejlesztés során figyelembe kell venni a jövőbeni burkolat esésviszonyait is. A fejlesztés során az ereszcsatornák vízelvezető rendszerbe történő bekötése is megvalósul. A beruházás megvalósításával lehetővé válik a járdák és az útburkolat csapadékvizektől való mentesítése, biztonságossá válik a gyalogos közlekedés, az épületek mentesülnek a felfröccsenő víztől, a műemlék jellegű épületek állaga javul, értéke növekszik, a lakóterek egészségesebbé válnak. A projekt előkészítése és megvalósítása során nagyon fontos szempont a lakosság szemléletformálása. Minden lakóingatlan esetében, a lakókkal együttműködve meg kell határozni, hogy az adott ingatlan területén van-e lehetőség a csapadékvíz helyben tartására, gyűjtésére, szikkasztására, ezzel ugyanis a vízelvezető rendszer terhelése csökkenthető.