Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése

2018. október 31. (szerda)
TOP

Sz2020

Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030
Támogatás összeg: 85 910 781 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt befejezése: 2018.10.31.

A projekt célja a Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskolának helyt adó épület hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése révén, amely egyúttal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálja.

A fejlesztés műszaki-szakmai tartalma:
A projekt a helyi zeneiskola épületének energetikai korszerűsítését célozza, melynek során az önkormányzati tulajdonban álló épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (utólagos külső oldali hőszigetelés, padlás hőszigetelése), valamint a nyílászárók cseréje (az épület jelenlegi nyílászárói nem felelnek meg a TNM rendelet hatályos szabályozásának) tervezett, műszaki ellenőr felügyelete mellett. A projekt keretében sor kerül a fűtési rendszer korszerűsítésére, a hőleadó berendezések cseréjére, egyúttal pedig intelligens szabályozási rendszer alkalmazására.

Önálló energetikai rendszerrel rendelkező, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő épület energetikai korszerűsítésére kerül sor. Az épület kulturális és művészeti oktatást végző intézményi funkcióval rendelkezik. Az előkészítés során energetikai szakember került bevonásra, aki a helyi adottságokat, a célszerűség és a költséghatékonyság szempontjait figyelembe véve, energetikai felmérésen és számításokon alapuló javaslatokat nyújtott a projektgazda számára, ami alapján kialakításra került jelen projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztés műszaki-szakmai tartalma.
A projekt megvalósításához épületenergetikai átvilágítás nem szükséges, ugyanakkor a jelenlegi állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészítésre került. A fejlesztendő épület nem áll műemléki vagy helyi védelem alatt, örökségvédelmi szempontból nem érintett, hasznos alapterülete meghaladja az 50 m2-t. A beruházás során tervezett a felújítási arány (100%) meghaladja a TNM rendelet szerinti „jelentős felújítás” arányát. A projekt megvalósításával elérhető eredmények várhatóan abszolút értékben csökkentik az országos üvegházhatású gázkibocsátást.