Közjegyzői hirdetmény Bedi Lajosné hagyatéka ügyében

2024. június 28. (péntek)

HIRDETMÉNY

Dr. Molnár Marianna közjegyző a Keszthely településen, 2012. július 12. napján elhalálozott néhai Bedi Lajosné, születési neve: Verasztó Gabriella, volt 8354 Karmacs, Dózsa u. 27. szám alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában a mellékelt hirdetményt bocsátja ki tekintettel arra, hogy felhív mindenkit aki a hagyatékra örökösként igényt tart, hogy igényét a hirdetményei kézbesítéstől számított 30 napon belül a közjegyzőnél írásban jelentse be. Amennyiben érdekelt nem jelentkezik, úgy a Magyar Állam örököl.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2024. június 28.

A hirdetmény levéltelének napja: 2024. július 13.