Közjegyzői hirdetmény Berg Wolfgang Michael hagyatéka ügyében

2024. június 28. (péntek)

HIRDETMÉNY

Dr. Molnár Marianna közjegyző a Nemesbük településen, 2022. március 16. napján elhalálozott néhai Berg Wolfgang Michael, születési neve: Berg Wolfgang Michael, volt 8371 Nemesbük, Hegykapu u. 20-22. szám alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában a mellékelt hirdetményt bocsátja ki tekintettel arra, hogy felhív mindenkit aki a hagyatékra örökösként igényt tart, hogy igényét a hirdetményei kézbesítéstől számított 30 napon belül a közjegyzőnél írásban jelentse be. Amennyiben érdekelt nem jelentkezik, úgy a Magyar Állam örököl.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2024. június 28.

A hirdetmény levéltelének napja: 2024. július 13.