Közjegyzői hirdetmény Lörenz Johann hagyatéka ügyében

2024. május 13. (hétfő)

HIRDETMÉNY

Dr. Molnár Marianna közjegyző a Nemesbük településen, 2017. január 02. napján elhalálozott néhai Lörenz Johann, születési neve: Lörenz Johann, volt 8381 Nemesbük, Hegykapu u. 20-22. szám alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában a mellékelt hirdetményt bocsátja ki tekintettel arra, hogy más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam örököl.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2024. május 13.

A hirdetmény levéltelének napja: 2024. május 28.