Közjegyzői hirdetmény Németh Ferenc hagyatéka ügyében

2024. június 28. (péntek)

HIRDETMÉNY

Dr. Iglódiné Dr. Eggenhofer Bernadett közjegyző a Keszthely településen, 2024. február 13. napján elhalálozott néhai Németh Ferenc, születési neve: Németh Ferenc, volt 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/A. szám alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában a mellékelt hirdetményt bocsátja ki tekintettel arra, hogy felhív mindenkit aki a hagyatékra örökösként igényt tart, hogy igényét a hirdetményei kézbesítéstől számított 30 napon belül a közjegyzőnél írásban jelentse be. Amennyiben érdekelt nem jelentkezik, úgy a Magyar Állam örököl.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2024. június 28.

A hirdetmény levéltelének napja: 2024. július 13.