Képviselő-testület ülés

2023. március 30. (csütörtök) 10:00

Napirend

1. Az intézményi térítési díjak megállapításáról 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

3. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

4. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

5. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezetek)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

6. Keszthely Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

7. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

8. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

9. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

10. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

11. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

12. Beszámoló a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Gábor Hajnalka jegyző

13. Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről és 2023. évi terveiről

Előterjesztő: Tar László ügyvezető

14. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek

15. Vagyonhasznosítási ügyek

16. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

17. A Keszthelyi Életfa Óvoda ügyei

18. Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása

19. A Petőfi-Szendrey művészházaspár szobrának elhelyezése

20. Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme átszervezéshez történő vélemény kiadása iránt

21. Az V. és a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzetek ellátása

22. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei (zárt)

23. Egyedi lakásügyek (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
115 Kb pdf
Jegyzőkönyv 20230330_KT_nyilt_jkv
1.98 Mb pdf
Előterjesztés 00_20230309_VSB_átruházott felj.
162 Kb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
151 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítő
263 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_20230328_átruházott felj.
220 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. HaviTájékoztató 2023.03
205 Kb pdf
Előterjesztés 00_jogszabálytájékoztató
46 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
349 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
346 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
115 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_20230328_átruházott felj.
177 Kb pdf
Előterjesztés 01_Intézményi térítési díj rendelet módosítása (rendelettervezet)
1.09 Mb pdf
Előterjesztés 02_Gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata (rendelettervezet)
1,012 Kb pdf
Előterjesztés 03_Szociális rendelet módosítása (rendelettervezet)
955 Kb pdf
Előterjesztés 04_Parkolási rendelet módosítása (rendelettervezet)
280 Kb pdf
Előterjesztés 05_Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezetek)
1.49 Mb pdf
Előterjesztés 06_HÉSZ megalkotása (rendelettervezet)
305 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-01.sz.mell_068-2018 (III.29.) településrendezési eszköz felülvizsg. elrendelése
174 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-02.sz.mell_Miniszterelnökségi levél 2019.01.22.
54 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-03.sz.mell_Miniszterelnökség levél
239 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-04. sz. mell_170-2022 (VI.30.) indítványok elfogadása
46 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-05. sz. mell_megkeresés államigazgatási szervektől_összesítő
310 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-06. sz. mell_megkeresés lakosság_összesítő
97 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-07. sz. mell_megkeresés1_válaszlevelek
6.41 Mb pdf
Előterjesztés 06_E-08. sz. mell_megkeresés2_lakossági válaszlevelek
5.63 Mb pdf
Előterjesztés 06_E-09. sz. mell_lakossági fórum jegyzőkönyvvel
548 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-10. sz. mell_véleményekre adott válaszok
695 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-11. sz. mell_el nem fogadott vélemények össz.
103 Kb pdf
Előterjesztés 06_E-12.sz. mell_ egyzetető tárgyalás jegyzőkönyv
10.10 Mb pdf
Előterjesztés 06_E-13. sz. mell_záró szakmai vélemény
759 Kb pdf
Melléklet 06_H-01 melléklet - Szerkezeti terv
29.80 Mb pdf
Melléklet 06_H-02-06 mellékletek - Szerkezeti terv leírás 2-6 melléklet_2023_03_23
1.03 Mb pdf
Melléklet 06_H-07 melléklet - Térségi övezetek
11.28 Mb pdf
Melléklet 06_R-01 melléklet - Külterületi szabályozási terv
29.98 Mb pdf
Melléklet 06_R-02 melléklet - Belterületi szabályozási terv
72.40 Mb pdf
Melléklet 06_R-03 melléklet - építési övezetek-övezetek előírásai táblázat
873 Kb pdf
Melléklet 06_R-04 melléklet - javasolt út minta-keresztszelvények
911 Kb pdf
Melléklet 06_R-05 melléklet - városközpont területe
6.04 Mb pdf
Melléklet 06_R-06 melléklet - régészet
4.27 Mb pdf
Melléklet 06_R-07 melléklet - építészeti értékvédelem
1.57 Mb pdf
Melléklet 06_R-08 melléklet - természetvédelmi területek
9.20 Mb pdf
Melléklet 06_R-09 melléklet - bányatelkek és ásványanyag lelőhelyek
948 Kb pdf
Melléklet 06_R-10 melléklet - barnamezős területek
872 Kb pdf
Melléklet 06_R-11 melléklet - hidrogeológiai védőterületek
1.02 Mb pdf
Melléklet 06_R-12 melléklet - hátsókertek minimális méretei
382 Kb pdf
Melléklet 06_R-13 melléklet - egyes térségi övezetek
1.19 Mb pdf
Melléklet 06_R-melléklet_Rendelettervezet indokolással
3.37 Mb pdf
Előterjesztés 06_HÉSZ előterj.kieg_változtatási tilalom (rendelettervezet)
468 Kb pdf
Előterjesztés 06_Keszthelyi Környezetvédő Egyesület véleménye
68 Kb pdf
Előterjesztés 06_KÉVE véleménye
59 Kb pdf
Előterjesztés 07_VÜZ Kft. 2023. évi üzleti terve
3.29 Mb pdf
Előterjesztés 08_HUSZ Kft. 2023. évi üzleti terve
2.86 Mb pdf
Melléklet 08_2. sz. melléklet_FB_jegyzőkönyv
136 Kb pdf
Előterjesztés 09_KETÉH Kft. 2023. évi üzleti terve
680 Kb pdf
Előterjesztés 10_TV Kft. 2023. évi üzleti terve
1.45 Mb pdf
Melléklet 10_5. melléklet_FB jegyzokonyv2023.03.23
1,016 Kb pdf
Előterjesztés 11_Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve
1.90 Mb pdf
Melléklet 11_2. sz. melléklet_FB jkv.
185 Kb pdf
Előterjesztés 11_Előterjesztés kieg_Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve
130 Kb pdf
Előterjesztés 12_Beszámoló_Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
1.62 Mb pdf
Előterjesztés 12_Előterj. kieg_Beszámoló_Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
2.79 Mb pdf
Előterjesztés 13_Ny-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. 2022. évi tev. és 2023. évi terveiről táj
622 Kb pdf
Előterjesztés 14_Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
1.26 Mb pdf
Előterjesztés 15_Vagyonhasznosítási ügyek
2.99 Mb pdf
Előterjesztés 16_Önk.bérlakások vételárának megállapítása
4.46 Mb pdf
Előterjesztés 17_Keszthelyi Életfa Óvoda ügyei
621 Kb pdf
Előterjesztés 18_Társulási Megállapodás mód. jóváhagyása
400 Kb pdf
Előterjesztés 19_Petőfi-Szendrey művészházaspár szobrának elhely.
641 Kb pdf
Előterjesztés 20_Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme_átszervezés vélem.
501 Kb pdf
Előterjesztés 21_V. és VIII. felnőtt háziorvosi körzetek ellátása
1.57 Mb pdf
Előterjesztés 21_előterj_kieg_V. és VIII. felnőtt háziorvosi körzetek ellátása
1.15 Mb pdf
Előterjesztés S1_Önkormányzati intézmények világítás korszerűsítése
448 Kb pdf
Határozat 031-2023 (III.30.) intézményi térítési díj rend.mód.kezdem.
57 Kb pdf
Határozat 032-2023 (III.30.) gyermekvéd.rend. felülvizsg.
76 Kb pdf
Határozat 033-2023 (III.30.) szociális rendelet mód.kezdem.
54 Kb pdf
Határozat 034-2023 (III.30.) parkolási rend.mód. kezdem.
54 Kb pdf
Határozat 035-2023 (III.30.) egyes önk. rend. felülvizsg.
68 Kb pdf
Határozat 036-2023 (III.30.) Településszerkezeti Terv elfogadása
42.06 Mb pdf
Határozat 037-2023 (III.30.) Fenyves-allé változtatási tilalom elrend.támogatása
89 Kb pdf
Határozat 038-2023 (III.30.) VÜZ Kft. 2023. évi üzleti terve
54 Kb pdf
Határozat 039-2023 (III.30.) HUSZ Kft. 2023. évi üzleti terve
56 Kb pdf
Határozat 040-2023 (III.30.) KETÉH Kft. 2023. évi üzleti terve
53 Kb pdf
Határozat 041-2023 (III.30.) TV Kft. 2023. évi üzleti terve
47 Kb pdf
Határozat 042-2023 (III.30.) Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve
52 Kb pdf
Határozat 043-2023 (III.30.) Városfejlesztő Kft. FB tagjainak tiszteletdíj megállap.
53 Kb pdf
Határozat 044-2023 (III.30.) Rodekné Hederics Erika Városfejlesztő Kft. ügyvezető megbízási díj emelése
50 Kb pdf
Határozat 045-2023 (III.30.) KPH 2022. évi beszámoló
44 Kb pdf
Határozat 046-2023 (III.30.) Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Mo-i Orthodox Exarchátusa ingatlan igény elut
64 Kb pdf
Határozat 047-2023 (III.30.) Ny-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. 2022. évi tev_2023. évi terveiről táj..
51 Kb pdf
Határozat 048-2023 (III.30.) 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagy_mell.együtt
86 Kb pdf
Határozat 049-2023 (III.30.) Kossuth u.24. I.8. helyiség bérbeadása_Fészek a Lelki Egészségért Egyesület
76 Kb pdf
Határozat 050-2023 (III.30.) Életfa Óvoda ügyei_óvoda-bölcsőde egybeolvadása_szándék kinyilv.
61 Kb pdf
Határozat 051-2023 (III.30.) Alsópáhok csatlakozása_Társulási megállapodás módosítása
66 Kb pdf
Határozat 052-2023 (III.30.) Petőfi-Szendrey művészházaspár szobrának elhelyezése
66 Kb pdf
Határozat 053-2023 (III.30.) Nk.Tanker.Központ kérelme_Egry J.Ált.Isk. és AMI_átszervezése_tanszakok felvétele
60 Kb pdf
Határozat 054-2023 (III.30.) Nk.Tanker.Központ kérelme_Festetics Gy. Zenei Alapf. Műv.Isk_átszervezése_tanszak felvétele
66 Kb pdf
Határozat 055-2023 (III.30.) Nk.Tanker.Központ kérelme_Zöldmező utcai Ált.Isk. és EGYMI_átszervezése_létszámemelés
62 Kb pdf
Határozat 056-2023 (III.30.) Dr.Belák Márk_VIII. felnőtt háziorvosi körzet_Viam Salutis Kft_feladatell.szerz.megszünt
53 Kb pdf
Határozat 057-2023 (III.30.) Dr. Springman Fanni_V. felnőtt háziorvosi körzet_Viam Salutis Kft_feladatell.szerz.megszünt
55 Kb pdf
Határozat 058-2023 (III.30.) V. felnőtt háziorv.körzet ellátása_Sedina-Care Eü. Kft_Dr. Sipos Edina szerz.köt.
76 Kb pdf
Határozat 059-2023 (III.30.) Önkorm. intézmények világítás korszerűsítése
58 Kb pdf
Határozat 060-2023 (III.30.) Laczkó Mária VÜZ Kft. ügyvezető béremelése (zárt)
54 Kb pdf
Határozat 061-2023 (III.30.) Zsár Ottó Krisztián lakásügye (zárt)
85 Kb pdf
Határozat 062-2023 (III.30.) Kaszás Tibor lakásügye (zárt)
86 Kb pdf
Határozat 063-2023 (III.30.) Dr. Bali Lóránt lakásügye_anonim. (zárt)
694 Kb pdf
Határozat 064-2023 (III.30.) Mándli János lakásügye_318-2022 (XI.24.) KT.hat.mód. (zárt)
72 Kb pdf
Határozat 065-2023 (III.30.) Sárközi Lászlóné lakásügye (zárt)
93 Kb pdf
Határozat 066-2023 (III.30.) Horváth Éva lakásügye (zárt)
92 Kb pdf
Határozat 067-2023 (III.30.) Kovács Lászlóné lakásügye (zárt)
90 Kb pdf
Határozat 068-2023 (III.30.) Katona János lakásügye (zárt)
93 Kb pdf
Határozat 069-2023 (III.30.) Bokor Ferenc lakásügye (zárt)
87 Kb pdf
Határozat 070-2023 (III.30.) Fekecs István és Fekecs Istvánné lakásügye (zárt)
92 Kb pdf

Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás