Pályázati kiírás – városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető

2023. április 14. (péntek)

Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Összefogja, szakmai segítségnyújtással irányítja, szervezi és koordinálja a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkáját. Ellátja az osztályvezetői feladatokat, közreműködik a polgármester, a jegyző és az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre történő előkészítésében és végrehajtásában. Koordinálja a képviselő-testület, illetve a bizottságok elé kerülő előterjesztések készítését, a hozott határozatok végrehajtását. Együttműködik az önkormányzat gazdasági és költségvetési szervezetivel, segíti munkájukat, kapcsolatot tart az érdekelt szakmai szervezetekkel, hatóságokkal, közműszolgáltatókkal. Kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat tulajdonában lévő VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. tevékenységére, a társasággal történő napi szintű kapcsolattartásra. Biztosítja a hivatal bonyolításában történő beruházások műszaki ellenőrzését, felügyeletét. Rendszeres helyszíni bejárást, ellenőrzést tart az önkormányzat és társaságai által bonyolított bármilyen jellegű beruházásoknál.

Kiemelt elvárás a pontosság, a precizitás, a határidők betartása és betartatása, a vezetőkkel, a munkatársakkal, a társosztályok munkatársaival történő hatékony, napi szintű együttműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

      Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki végzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedésügyi, vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi szakképesítés,

 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 • helyismeret

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. május 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka jegyző nyújt a 06-83-505-538-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/126/2023. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója a jegyző, aki fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Az osztályvezetői megbízáshoz Keszthely Város Polgármestere egyetértése szükséges. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 14.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 2. A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.
 4. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 5. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • szakvizsga hiányában, a kinevezésétől számított 2 éven belüli megszerzésre vonatkozó nyilatkozat.
 • kinevezése esetén vele szemben a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keszthely, 2023. április 14.

Dr. Gábor Hajnalka, jegyző

Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás