Településrendezési lakossági fórum

2023. augusztus 16. (szerda)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 183/2023. (VII. 13.) számú képviselő-testületi határozatának megfelelően módosítani kívánja Keszthely Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletét.

Az érintett eljárásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat – a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § alapján – véleményezési szakasz keretében lakossági fórum megtartásával partnerségi véleményezést folytat le.

Erre figyelemmel a módosításról lakossági fórumot tartunk 2023. szeptember 5-én (kedd) 11.00-kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők 2023. szeptember 13. napjáig a https://onkormanyzat.keszthely.hu/ki-kicsoda/foepiteszi-iroda/ oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában.

Írásos észrevételüket 2023. szeptember 13. napjáig nyújthatják be elektronikus úton a polgarmester@keszthely.hu címen, vagy postai úton Keszthely Város Polgármesterének (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címezve.

A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk!