20 éves fennállását ünnepelte Da Bibere Zalai Borlovagrend

2021. június 24. (csütörtök)

Jubileumi kiadványt mutattak be és új tagokat is avattak Da Bibere Zalai Borlovagrend közgyűlésén. A megyét átfogó borrendet 2000-ben alapították. Céljuk továbbra is a borkultúrát népszerűsítése. A szombati ünnepségen elhangzott, a tagság minden meghívásnak eleget tesz és képviselteti magát. Ezt három új taggal a soraikban tehetik; Mezei András plébánost, Horváth Tibor polgármestert és Farkas Ottó borászt avatták borlovaggá.

Lobogójuk mögött vonult be a borlovagrend tagsága a kastély márványtermébe. A jubileumi közgyűlés tavaly lett volna esedékes, a járvány miatt kellett az idei évre halasztani. Az esemény kezdetén megemlékeztek a nemrégiben elhunyt tagokról; Rádi Lászlóról és Páli Lajosról. Brazsil József elnök-nagymester elmondta, 2000-es megalakulásukkor azt tűzték ki célul az alapítók, hogy a megye borászatának felvirágoztatásában nyújtsanak segítséget és a borkultúrát népszerűsítsék.

„Az összes rendezvényen egy nagy megye területén ott vagyunk, láttatjuk magunkat, ez a száz főnél kisebb csapat nagyon szépen teszi a dolgát. Szerintem az, aki kívülről figyel bennünket, ő megelégedéssel láthatja azt, hogy szépen mennek dolgaink. Továbbá az anyagi helyzetünk is rendbe van és az se utolsó” – nyilatkozta dr. Brazsil József elnök-nagymester.

A 10 éves jubileumhoz hasonlóan most is kiadványt adott ki a borrend. Dr. Müller Róbertet bízták meg a kötet összeállításával. Pontos képet rajzolnak az elmúlt tíz évről, a tagság bemutatása mellett képes krónika is helyet kapott a könyvben. Négy történeti esszét is fellapozhat az olvasó.

„Az elsőben Bakonyi Károly működését, munkásságát összegzi Kocsis László professzor, aztán én írtam a keszthelyi szőlőhegyek történetéről, Páli Lajos a Zalai borcégér történetét, megalakulását vázolja fel. Gyanó Szilvia néprajzkutató pedig Balaton környéki borosgazdák működését, 21. századi tevékenységét foglalta össze” – foglalta össze dr. Müller Róbert.

Az ünneplő borrendet Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke is köszöntötte. Levélben küldte el üdvözletét a Borrendek Nemzetközi Szövetségének elnöke. A meghívott társrendek ajándékkal köszöntötték a Da Bibere tagságát.

Új tagokat is avattak a jubileumi közgyűlésen. A jelölteknek előbb a szőlészetben, borászatban használatos eszközöket kellett bemutatni, majd felismerni a rend zászlósborát, a cserszegi fűszerest.Farkas Ottó rezi borász, zalai családból származik, 2 hektáron gazdálkodik. Régóta szoros kapcsolatot ápol a renddel, így érdemelte ki jelölését. Horváth Tibornak, Sármellék polgármesterének családi hagyaték a szőlőművelés. Településvezetőként is sokat tesz a borkultúra gazdagításáért. Mezei András, a Kis Szent Teréz plébánia plébánosa Clevelandből hazatérve állt a gyülekezet élére. Méltatásában elhangzott, hogy vele egy jó emberrel gyarapodhat a rend. Az elnökség pozitív döntésének köszönhetően Brazsil József elnök-nagymester borlovaggá avatta a három jelöltet. Így jelenleg 78 fő alkotja a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagságát.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/8161-20-eves-fennallasat-unnepelte-da-bibere-zalai-borlovagrend