2012 Keszthely éve lesz

2012. január 18. (szerda)

Az idei év meghatározó lesz Keszthely életében: több városi nagyberuházás befejeződik, és birtokba veheti eredményét a lakosság. Ruzsics Ferenc az első olyan városvezető, akit második ciklusra is polgármesternek választott Keszthely lakossága.

A Monitor Magazin interjúja:

– A megtiszteltetésen túl azért is öröm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem a keszthelyiek, mert folytathatom, folytathatjuk képviselőtársaimmal azt a munkát, amelyet az előző ciklusban kezdtünk – mondta a Monitornak a polgármester. – Végigvihetjük az előkészített és megkezdett beruházásokat, beteljesíthetjük ígéreteinket, megvalósíthatjuk városfejlesztési vállalásainkat. Egyre több és több eredmény válik láthatóvá, kerül kézzelfogható közelségbe a keszthelyieknek. Több mint kétmilliárd forintnyi beruházással lesz gazdagabb a város ebben az esztendőben.

– Hogy látja Keszthelyt most, mely eredményekre a legbüszkébb?

– Nagy öröm, hogy végre uszodája van a városnak, régi vágyuk volt ez a keszthelyieknek. A Csik Ferenc keszthelyi olimpikonról elnevezett létesítményt már több mint egy éve használják gyermekek és felnőttek, helyi és környékbeli lakosok egyaránt. A tanulók ingyenes úszásoktatáson vehetnek részt, sportolók készülhetnek ott versenyeikre, és kiszolgálója a létesítmény a szabadidős sporttevékenységnek is.
Az utóbbi években megvalósítottunk iskolakorszerűsítéseket (infrastruktúra-fejlesztést és taneszközbeszerzéseket is), javítottuk a csapadékvíz-elvezetés körülményeit a városban, utakat és játszótereket újítottunk fel. Gondos előkészítés után belevágtunk a belváros átalakításába, aminek most már indul a második üteme is. Hamarosan lesz egy büszkeségre okot adó városközpontunk, egy megszépült Balaton-partunk és új, modern buszpályaudvarunk. Sok minden változik mostanában a városban, látványos munkák zajlanak, mozgalmas heteket-hónapokat élünk – és ilyen lesz az idei év is. Ezúton is köszönöm a lakosság türelmét és megértő hozzáállását, amivel a munkálatokat fogadta.
A fejlesztések mellett természetesen nagy gondot fordítunk a kiegyensúlyozott gazdálkodásra és biztonságos működésre, A kultúra magyar városa címünkhöz híven pedig az idén is színvonalas programkínálattal kívánunk kedveskedni a keszthelyieknek és a hozzánk látogatóknak egyaránt.

– A szép eredmények mellett az egyre mélyülő gazdasági válság, az utóbbi évek kormányzati elvonásai egyaránt komoly kihívást jelentettek a helyhatóságoknak. Milyen évet zárt a város? Mik a kilátások az idei költségvetést tekintve?

– Nehéz, de összességében sikeres év volt 2011: minden kötelező és legtöbb önként vállalt feladatunknak eleget tettünk. Az év végi hiányunk is kevesebb lett a tervezettnél: 318 millió forintos működési hitellel zárta a város az évet, ami alatta marad a költségvetésben tervezett 400 milliónak, és jóval kevesebb előző évinél is. Minden eddiginél nehezebb feladat lesz azonban a város 2012. évi költségvetésének megalkotása, jóval merevebb korlátok között tervezhetünk csak. Bevételeink jelentős növekedésére nem számíthatunk (annak részletei pedig még nem ismeretesek, hogy az adóbevételek közül mit és milyen mértékben von el az állam az átszervezett feladatok, például a kórházi ellátás, illetve az oktatási intézmények állami irányítás alá kerülése miatt). Elkezdtük a novemberi koncepció átdolgozását, faragjuk az abban szereplő, 1,6 milliárd forintos hiányt. Persze az inkább egy afféle „kívánságlista”, egy előzetes anyag, amelyben minden felmerülő igényt, minden tervezett kiadást felsorolunk, ezt finomítjuk majd a következő hetek-hónapok tárgyalásai folyamán. Az önként vállalt feladatainkat azonban az eddiginél kisebb igényekkel kell majd terveznünk.

– Sokat hallani az oktatás állami kézbe kerüléséről. A keszthelyi intézményeket és a keszthelyi lakosokat ez hogyan érinti?

– Az eddig megyei fenntartású oktatási intézmények már január elsejétől a kormányhivatalhoz tartoznak, a feladatellátásukat pedig az újonnan alakult megyei intézményfenntartó végzi. Keszthelyen ez a Vajda János Gimnáziumot, a Közgazdasági Szakközépiskolát, a Zöldmező Utcai Általános Iskolát, az Asbóth Sándor térségi középiskolát és tagintézményét, a Nagyváthy-szakközépiskolát érinti. A törvény szerint az önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények majd 2013. január elsején kerülnek ugyanezen intézményfenntartó irányítása alá, de a végrehajtás pontos részletei még nem ismeretesek. Keszthelyen ez a VSZK, valamint a Csány-Szendrey és az Egry József Általános Iskola fenntartásában jelent változást. Az egyházi, alapítványi iskolák sorsát nem érinti a törvény. Az átalakítás pusztán szervezeti és gazdálkodási kérdés, az oktatás színvonalát nem befolyásolja. Ráadásul Keszthely várhatóan járási központ lesz, ebbéli szerepéből adódóan semmiféle hátrányt nem fog jelenti az itt élőknek, a keszthelyi diákoknak és családjuknak a változás. Ugyanígy reméljük – hiszen ott is az állam lesz a fenntartó –, hogy a kórházi ellátás színvonalában, körülményeiben sem következik be semmi negatív változás, és az intézményben az utóbbi években elvégzett fejlesztéseink nem voltak hiábavalók, továbbra is szolgálják majd a lakosság korszerűbb ellátását.

– Nemrég tartotta hagyományos újév-köszöntő fogadását.

– Egyfajta számvetés ez, beszámolok az eltelt évben elért eredményekről és az új feladatokról, tervekről. A szokások szerint az új esztendő elején köszöntöm a város intézményeinek, vállalkozásainak, civil szervezeteinek vezetőit, az egyházi elöljárókat és a környező települések polgármestereit. Mint minden évben, az idén is számítunk támogatásukra ahhoz, hogy a város, az önkormányzat sikerei mindannyiunk közös sikerei legyenek.