Keszthelyi döntések

2008. szeptember 10. (szerda)

Tizenhét napirendi pontot tárgyalt a keszthelyi képviselő-testület július 17-én megtartott soron kívüli ülésén.
Több pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők: egyiket a kertvárosi kerékpárút építésére, mely szakaszra engedélyes tervdokumentációval rendelkezik az önkormányzat. A 64 millió forint költségű projekthez 80%-os támogatást kíván igénybe venni a város. Mivel a pályázat folyamatos benyújtású, ezért a későbbiekben, ha a Csapás úti szakasz tervei is elkészülnek, lehetőség van a már beadott pályázat kibővítésére.

Kötelező önkormányzati feladat a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, melynek helyszíneként a testület tavalyi döntésében kijelölte a Georgikon utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlant és idei költségvetésében ennek felújításra betervezett maximum nyolcmillió forintot. Most lehetőség nyílik arra, hogy a „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton részt vegyen a város, mely mindössze 3,6 milliós önrész mellett 36 millió forintos beruházást tesz lehetővé, így az ingatlan felújításán túl egy gépkocsi beszerzése is lehetséges lesz az ellátót üzemeltető Egyesített Szociális Intézménynek.
A város kezelésébe kerülő HEMO épületében ifjúsági szolgáltató iroda kialakítását vették tervbe a képviselők, ennek érdekében egy 100%-os támogatású pályázat keretében 20 millió forintra nyújt be pályázatot az önkormányzat.
A testület döntése értelmében a Fejér György Városi Könyvtár a megyei könyvtár konzorciumi tagjaként részt vesz a „Tudásdepó-Expressz” elnevezésű pályázaton, mely a könyvtári infrastruktúrafejlesztést célozza. A pályázat benyújtása nem igényel saját forrást.

Második fordulóban tárgyalta a képviselő-testület a keszthelyi Városi Kórház gazdasági társasággá történő átalakításának napirendjét, és arról határoztak, hogy az előkészítő eljárás folytatásaként szakértőt vesznek igénybe, aki ütemtervet és részletes elemzést készít az átalakítás hatásairól, valamint üzleti tervet dolgoz ki az átalakulást követő három évre. Döntést hoztak a képviselők arról is, hogy részt kíván venni az önkormányzat az OEP közeljövőben kiírásra kerülő pályázatán a kórházi sürgősségi ágyak működtetésének finanszírozása érdekében. Jóváhagyta a testület, hogy a Városi Kórház bérleti szerződést kössön a TIVI Kft-vel, mely egy cukorbetegek számára létrehozandó, kiegészítő kezelést folytató helyi központot fog üzemeltetni a „C” épület földszinti területén.

Határozatban nyilvánította ki a testület a térítésmentes tulajdonszerzési szándékát a HEMO épületével kapcsolatban, és ehhez az ingatlan rendeltetéséről is határozni kellett: a város a teljes belső felújításra szoruló épületben többfunkciós közösségi teret, szórakoztató és kulturális központot szeretne létesíteni.

Az önkormányzat a felújítási tervben meghatározott összegen túl bruttó 600ezer forintot biztosít az Asbóth Sándor Középiskola elhasználódott bojlerének cseréjéhez.

A Goldmark Károly Művelődési Központ átvilágításáról készült szakértői anyag megállapításait figyelembe véve az intézmény vezetése javaslatot terjesztett a testület elé 5 főt érintő létszámcsökkentésről. Munkakörök összevonása miatt két fő felmentéssel, egy dolgozó pedig a prémiumévek program keretében távozik és két fő karbantartási feladatokat végző dolgozó munkaviszonya áthelyezéssel szűnik meg; őket a GESZ foglalkoztatja tovább. Ugyenezen testületi ülésen meghozott döntés alapján a Gazdasági Ellátó Szervezetben olyan karbantartói részleg kerül kialakításra, mely az önkormányzati intézmények karbantartói feladatait központosítva, integrált formában látja el. A létszámot kilenc főben határozta meg a testület; a dolgozók áthelyezéssel kerülnek a GESZ állományába különböző intézményekből.
A Goldmark Művelődési Központ hatékony működését és a város kulturális programjainak szervezését segítendő bizottság jött létre, melynek tagjai Ruzsics Ferenc polgármester, Csótár András, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, Vargáné Várkonyi Erzsébet, a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága elnöke, Tar László, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője és Csengei Ágota, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója.