2006.01.05.

2007. február 13. (kedd)

Egyezség született a háziorvosokkal
Ügyeleti -és alapellátási szerződést kötöttek

Mint ismeretes, Keszthely város önkormányzat képviselő-testülete a „Háziorvosi alapellátási és ügyeleti szerződések felülvizsgálata” című előterjesztést legutóbbi, 2005. december idusán tartott soros ülésén tárgyalta meg.

Egyezség született a háziorvosokkal
Ügyeleti -és alapellátási szerződést kötöttek

Mint ismeretes, Keszthely város önkormányzat képviselő-testülete a „Háziorvosi alapellátási és ügyeleti szerződések felülvizsgálata” című előterjesztést legutóbbi, 2005. december idusán tartott soros ülésén tárgyalta meg.

Több éves, türelemmel és kitartó, kompromisszumkész egyeztetéssel végigvitt tárgyalás sorozat zárult le mindkét tárgyaló fél számára megnyugtató módon, az adott lehetőségek között a legoptimálisabb formulát kiválasztva. A békés együttműködési szándék, a nagy lemondások, a határozott kompromisszumok, és a polgármester személyes segítő, közvetítő közbenjárása révén; a hivatal dolgozóinak fáradhatatlansága eredményeként végezetül, minden érintett fél számára megnyugtató eredmény született. A szerződés mindkét partner részéről történő szignózása mindenképp sikertörténetnek könyvelhető el, mert azt az ÁNTSZ, a Megyei Egészségpénztár, a Magyar Orvosi Kamara szakmai képviselői is megvizsgálták, és kifogástalannak, becsületesnek találták a dokumentumokban foglalt előírásokat, a különféle jogszabályi vonatkozások összhangját. Úgy az önkormányzat, mint a háziorvosok rendkívül megfeszített, küzdelmekkel teli, ügyelet szervezésével kapcsolatos előkészítő tárgyalás sorozaton vannak túl, és január elején –ünnepélyes keretek között- aláírták a szerződést, mely mindegyik fél jogait és kötelességeit precízen rögzítve segíti a még hatékonyabb, még precízebb, még eredményesebb feladatellátást: a szorult helyzetbe került betegek legnagyobb örömére. A most elfogadott ügyeleti óradíjak egyébként a Zala Megyei Orvosi Kamara által kiadott szakvéleményben lefektetett összeg alsó díjazási tételétől alig térnek el, ezért az orvosok szinte mindegyike elégedettségének adott hangot. A 15 háziorvos véleményét tolmácsoló dr. Józsi Mária (a szerződés-tervezet egyeztetésére a doktorok részéről tárgyalásra kijelölt szakorvos) azt tekintette az egyik legnagyobb eredménynek, hogy nem történt orvosszakmai visszalépés és a történet legfőbb nyertese a város lakossága lett. Az orvosi ügyeleti díjak mértékét 2006. január elsejei időponttól egyébként 1700.- forint összegben határozta meg a testület óránként. Mohácsi József polgármester kapott felhatalmazást, hogy a háziorvosi ügyeleti szolgálatra: a 2006. évi költségvetési koncepcióban szerepő 32.280.000 ezer forinton felül (az OEP ebből mintegy 17 milliót, a város pedig kvázi 15 milliót biztosított) további 11.489.000 ezer forint összegű fedezet betervezéséről gondoskodjék a 2006 évi költségvetésbe. A testület tavaly április végén hozott határozatában foglalt díjtételeket figyelembe véve, azzal összhangban rendelte el a felnőtt háziorvos asszisztencia, illetve a gyermekorvosi asszisztencia részére az ügyeleti díjak kifizetését is. Egészen új alapokra épült a háziorvosi tevékenység végzésére megalkotott feladat-ellátási szerződés, valamint a háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó egészségügyi kontraktus is.
A Keszthely közigazgatási területén teljes körű ügyeleti ellátásra jogosult minden egyes helyi lakos, vagy a városban tartózkodó személy, és az ügyeletes háziorvos akut életveszély elhárítása esetén sürgősségi ambuláns ellátásban köteles részesíteni minden egyes, az ügyelethez forduló beteget. Az ügyelet telephelye: a Sopron u. 2. szám alatti rendelőintézetnek az e célra kijelölt helyisége. Az ügyeleti szolgálat ideje és formái is részben módosultak: a felnőtt háziorvosoknál munkanapokon 16.00 órától másnap 08.00 óráig; munkaszüneti napokon és hétvégéken 08.00 órától másnap 08.00 óráig teljes készenlétű ügyelet beiktatásával biztosított. Az ügyelet gyermek háziorvosoknál munkanapokon délután négy órától este nyolc óráig teljes ügyeleti formában, este 20.00 órától másnap reggel nyolc óráig rendelkezésre állásos módon lesz elérhető. A gyermekügyelet hétvégenként és munkaszüneti napokon 08.00 órától 13.00 óráig, valamint 17.00 órától 20.00 óráig teljes ügyelet formájában működik. Délutánonként egy órától délután ötig, valamint este nyolctól másnap reggel nyolcig rendelkezésre állásos ügyeletet adnak a megbízott doktorok a 0-tól 14 éves korúak életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztető helyzetekben.