2006.01 24-25-26.

2007. február 13. (kedd)

Dr. Habsburg Ottó látogatása
„Üldözendő a hungaropesszimizmus”

Mohácsi József keszthelyi polgármester meghívását elfogadva látogatta meg január derekán a Balaton fővárosát dr. Habsburg Ottó, az örök ifjú európai, a „mi királyfink”, aki nevében nem, de szívében és meggyőződésében magyar ember.

Dr. Habsburg Ottó látogatása
„Üldözendő a hungaropesszimizmus”

Mohácsi József keszthelyi polgármester meghívását elfogadva látogatta meg január derekán a Balaton fővárosát dr. Habsburg Ottó, az örök ifjú európai, a „mi királyfink”, aki nevében nem, de szívében és meggyőződésében magyar ember. A kistérségi társulás elnöki tisztét is betöltő keszthelyi polgármester Hévíz és Zalakaros irányában gesztust gyakorolva a látogatás programját a Balaton fővárosán kívül kiterjesztette a két zalai fürdővárosra is. A szellemileg lenyűgözően friss, tekintélyes előadó, akit a jobb és baloldal egyaránt elfogad a régió három helyszínén, három különböző időpontban lakossági fórumon vett részt.

Dr. Habsburg Ottó a Páneurópai Unió tiszteletbeli elnöke, az egyik legrégibb európai uralkodócsalád tagja igazolta: ma is a teljes európai egység feltétlen híve és fő propagátora. A Hévízi Városházán a 93 esztendős államférfit fogadta és rövid, kötetlen megbeszélést folytatott vele a keszthelyi és hévízi polgármester, továbbá a fürdőváros vezetői, majd a neves államférfiú a hivatal dísztermében tartott előadást: „a Duna-medence népei az Európai Unióban” címmel. I. Károlynak, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó császárának fia, egyebek mellett elmondta: a világ összes kontinensén járt már, de a gyógytavat most látta életében először. A prominens látogató tiszteletére a vendéglátók kis műsort állítottak össze, melyben fellépett a Musica Antiqua Együttes, Bereczky Szilárd és Szarka László. A keresztény értékeken nyugvó európai egység mindenhatóságát háromnegyed órás referátumában hirdető előadó, úgy látta: nagyon káros országunknak az állampolgárok és politikusok borulátása. A „hungaropesszimizmust” egyenesen üldözendőnek nevezte. Szemléletes történelmi példákkal igazolta, hogy a magyarság, mint érték közösség, és mint kultúrnemzet soha nem elpusztítható, ezért nem kell félnünk sem a jövőtől, sem a globalizáció külénféle ártalmaitól. Az EU-hoz csatlakozásunkkal összefüggésben pedig fennen hirdette: a geográfia parancsa az, hogy összenő, aminek össze kell nőnie

Dr. Habsburg Ottó a szinte zsúfolásig megtelt konferencia-teremben megjelentek előtt bizonyította: nagy formátumú politikus, kifogástalan européer, aki soha nem enged a populizmus kísértésének. Született politikai érzékének, tudásának, kulturáltságának, köszönhetően most is világosan állást tudott foglalni mindazon kérdésben, amit a fórum résztvevői tettek föl neki. A közelgő magyar választásokkal kapcsolatban arra buzdított: mindenki menjen el voksolni azokra, akik a nemzet érdekeit a leginkább védelmezik. Szellemi, lelki megújhodásra van szükség -hangoztatta, az erő ott van, ahol hit van. A keresztényeknek harcolni kell a pogányok, újpogányok, ateistákkal szemben, mert Magyarország jövője, a valódi siker azon múlik: elfogadjuk-e Istent, vagy sem.

Feszített programja folytatásaként másnap a vendéget Mohácsi József polgármester és a Keszthely vezetői fogadták a helyi városházán, ahol a turizmusfejlesztésről, a gazdaság helyzetéről, kulturális vonatkozású témákról, közéleti és politikai kérdésekről esett szó. A városvezetők utána idegenvezetőnek állva mutatták meg Keszthely értékeit, látványosságait. A Helikon-kastélymúzeumban a hintókiállítást – melyen a Habsburg-ház historikus relikviái is helyt kaptak – mutatta meg dr. Czoma László múzeumigazgató a tréfásan „élő történelemkönyvnek” hívott államférfinak. A Balaton Színház zsúfolásig megtelt Simándy-termében, a hallgatóság kül –és belpolitikát érintő aktuálpolitikai kérdésekről hallhatott. Az előadó érintette az ukrajnai gáz-kérdést, a német, francia, orosz, angol, horvát, lengyel politika aktualitásait. Az EU további bővítését Magyarországnak aktívan támogatnia kell! –hangoztatta a vastapssal éltetett fennség. A zalai látogatás, melybe még egy karosi látogatás is belefért, a Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskolában tartott rendhagyó történelemórával ért véget, melyet százhúsz diák, megannyi pedagógus és több érdeklődő hallgatott végig.