2006. február

2007. február 13. (kedd)

Esélyek Háza Keszthelyen
Biztos Kezdet Program

A kiemelt csoportokkal foglalkozó társadalmi szervezetek koordinálása, a kapcsolattartásuk és együttműködésük elősegítése céljával Keszthelyen a Szalasztó utca 1. szám alatt elindult Zala Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda éppen két hónapja nyitotta meg kapuit Maczucza Éva irodavezető irányításával.

Esélyek Háza Keszthelyen
Biztos Kezdet Program

A kiemelt csoportokkal foglalkozó társadalmi szervezetek koordinálása, a kapcsolattartásuk és együttműködésük elősegítése céljával Keszthelyen a Szalasztó utca 1. szám alatt elindult Zala Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda éppen két hónapja nyitotta meg kapuit Maczucza Éva irodavezető irányításával.

A diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett társadalmi rétegek közvetlen és közvetett támogatásának szándékával életre hívott irodában máris rengeteg, szerencsétlen sorsú polgárnak tudtak segíteni. A társadalmi beilleszkedés nehézségeivel küszködőkön, az életvezetési tanácsokat igénylőkön, az etnikai kisebbséghez tartozókon, a munkaerő-piaci reintegrációban érintetteken túl segédkezet kaptak itt a hátrányos helyzetű gyerekek, illetve a szociális problémákkal küszködő időskorúak is. Az iroda idén elindította a Biztos Kezdet Programot, ami preventív szemlélettel kíván esélyt teremteni a meglévő intézményhálózatra alapozva, a partnerség elve alapján, a családokat és a 0-6 éves korú gyermekeket állítván középpontba.