2006.03.15.

2007. február 13. (kedd)

Asbóth-napok ötödször
Versenyek, vetélkedők

A keszthelyi székhelyű Asbóth Sándor Térségi középiskola, Szakiskola és Kollégium fél évtizeddel ezelőtt vette föl a keszthelyi születésű mérnök-katona, Asbóth Sándor nevét.

Asbóth-napok ötödször
Versenyek, vetélkedők

A keszthelyi székhelyű Asbóth Sándor Térségi középiskola, Szakiskola és Kollégium fél évtizeddel ezelőtt vette föl a keszthelyi születésű mérnök-katona, Asbóth Sándor nevét. Kossuth szárnysegédje előtt tisztelgésül, a forradalom és szabadságharc ünnepe előtt, azóta minden évben megrendezik az Asbóth-napokat, ami egyre népszerűbb a diákság körében.

Hét városi és városkörnyéki középiskola csapata nevezett a Helikon kastélyban dr. Czoma László igazgató zsűri elnöki részvételével rendezett, gróf Tolnai Festetics György életét, munkásságát és a történelmi kort célkeresztbe állító, egy órás vetélkedőbe, melyet a Nagyváthy tagintézmény nyert meg a Vajda Gimnázium és a Béri Balog Ádám tagintézmény előtt. A város és környékének általános iskolái másodízben nevezhettek a hagyományos, egyéni informatikai versenyre. Itt a nyolcadikosok között a balatonszentgyörgyi Császár Mátyás győzött a holtversenyben második helyet megszerző zalavári Kovács László és a szigligeti Szabó Bence előtt. A vonyarci Szakál István teljesítménye a harmadik helyre volt elég. A vers- és prózamondó versenyre kilenc asbóthos nevezett, közülük Lengyel Eszter 11/A-s leány szerepelt a legjobban. A 9/A-ba járó Viszti Laura második, a 10/C-s Szőke Szabina pedig harmadik lett. A legnagyobb létszámú idegen nyelvi csapatversenyen tíz osztály negyven tanulója vett részt. A hagyományos vetélkedő győzelmét azonos pontszámmal a 9/B és a 10/B osztályosokból verbuvált 4-4 fős csoport szerezte meg. Szóban és írásban is meg kellett mérkőznie az Édes anyanyelvünk vetélkedőbe nevezett hét diáknak, akik közül Marton Péter szerezte meg az elő, Kis Henriett a második, Szőke Diána pedig a harmadik helyet. Az anyaintézmény tantestülete férfi teremfociban és női kosárlabdában jó hangulatú meccseken mérte össze tudását. Az Asbóth –napok zárásaként megkoszorúzták a névadó emléktábláját, és egy tornatermi ünnepség keretében kiosztották a legjobbaknak járó okleveleket, tárgyjutalmakat, ajándék- és vásárlási utalványokat. A program jövőre folytatódik.

Idén is bejárták a belvárost és Hévíz peremkerületeit a március derekán tartott városszemle résztvevői. A helyi városháza elől Vértes Árpád polgármester vezetésével indulók között volt a képviselő-testület szinte valamennyi tagja, a polgármesteri hivatal műszaki irodájának képviselete, a GAMESZ vezetése, a közterület-felügyelet munkatársi gárdája és mások is. Ezúttal leginkább a Flavius-parkolóra, Egregyre, a Szent András utcára, a dr. Korányi utcára koncentráltak.

A szerzett tapasztalatok összegzésére felkért Kovács Attila a hivatal műszaki irodájának vezetője arról számolt be: mindenki egyetértett azzal, hogy a városcentrum és a külterületi utcák közül többnek is rossz minőségű már a burkolata. A járdák kijavítását több helyszínen is jegyzőkönyvezték. A Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Társaság által kiírt pályázatra jelentkezett a fürdőváros. Ha a pályázat elbírálói sem gördítenek akadályt a felújítási munkák elé, akkor hat utca burkolata teljes egészében megújul. A Helikon, Tavirózsa, Petőfi Sándor, József Attila, Honvéd és Park utcákat nem foltszerűen javítják, nem kátyúzzák, hanem az összes felületet érintően újraburkolják. Többen észrevételezték a közlekedésbiztonságára veszélyes fák kivágását és a leromlott állapotú közterületi építmények sürgős lebontását. Utóbbi kategóriába soroltatott a Tavirózsa utca végén található régi, lepusztult és tönkrement nyilvános illemhely, valamint az egregyi volt tejcsarnok düledező épületblokkja. Az egész város területén találtak a hóolvadás után visszamaradt hulladékot, amit a GAMESZ munkatársai zárós határidőn belül elszállítanak. A település bejárásról idén is jegyzőkönyv készül, amibe belekerülnek a feltárt hiányosságok, és az is ki a felelős a hibák határidőre történő kijavításáról. Az intézkedési terv végrehajtásáról a képviselők a közeljövőben a testületi ülés alkalmával is tárgyalnak majd. A szezon előtti városszemlét jövőre is megismétlik.