2006.03.15.

2007. február 13. (kedd)

Március 15-e
Megemlékezések Keszthelyen

A csípős hideg ellenére szép számmal voltak jelen az ünneplők a március 15-i megemlékezéseken Keszthelyen.

Március 15-e
Megemlékezések Keszthelyen

A csípős hideg ellenére szép számmal voltak jelen az ünneplők a március 15-i megemlékezéseken Keszthelyen. A Szent Miklós temetőben tartott koszorúzást megelőzően a Nemzeti Kör a Balatoni Múzeum előtt ünnepelt, a Gyermekbarátok Egyesülete pedig hagyományosan idén is megszervezte a Kossuth túrát. A Balaton Színházban tartott esti rendezvényen az ünnepi beszédet követően Üzenet címmel mutatta be műsorát a százhalombattai Forrás Néptánc Együttes.

Bár a hideg többek kedvét elvette a szabadtéri ünnepléstől, azért szépszámmal akadtak akik az időjárás ellenére kötelességüknek érezték, hogy részt vegyenek a március tizenötödikéhez kapcsolódó rendezvényeken Keszthelyen. A városi megemlékezést a Szent Miklós temetőben tartották. A Himnuszt, és Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét követően a város vezetői, közintézmények, politikai pártok, valamint a civilszervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat az 1848-as emlékműnél. A hűvös idő miatt az előzetes tervekkel ellentétben az ünnepi beszédet nem itt, hanem este a Balaton Színházban folytatódott ünnepségen mondta el a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke. Gavlik István hangsúlyozta: „Százötvennyolc év távlatából visszatekintve március tizenötödike üzenete még a harmadik évezred kezdetén sem változott. Annak tudatában ünnepeljük, hogy a hazaszeretet és a haladás iránti vágy az elszenvedett vereségen is felül tudott emelkedni.” Mint mondta: „ Nekünk magyaroknak a 48/49-es forradalom és szabadságharc örökre a bátor elszántságot, a lendületet és a megújulást jelenti. 1848 március tizenötödike a mai időkig, és a jövőben is a nemzet erejéről, az összefogásról, a tenni akarásról tanúskodik.” Gavlik István végül Babits szavaival zárta beszédét: „Azt a hazát, melyről a Szózat zeng, el nem veheti és meg nem csonkíthatja senki. Ez a haza egységes és oszthatatlan: őseink emléke, szabadságunk megszokása, jogaink méltósága, kultúránk hagyománya, nagy költőink szava, minden benne van és vele értődik.”

A közös megemlékezés előtt a Balatoni Múzeumnál rendezett ünnepséget a Nemzeti Kör. Itt többek között Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője méltatta 1848 jelentőségét. A szervezet elnöke, dr. Alföldi Zoltán beszédében kiemelte: „ A szabadság az egyik legnagyobb érték, amit ki kell vívni. Ezért áldozták életüket a ’48-as hősök, és sok magyar ember az évszázadok során. De a szabadságot nem elég kivívni, meg is kell tartani, helyesen kell élni vele. Ehhez szükséges a lélek, a szellem bölcsessége. Döntéseink belső szabadságunkból fakadjanak; így születik a tisztesség, a becsületesség, a hűség, az önzetlenség, a szeretet, a hazaszeretet is. Rabok legyünk, vagy szabadok? Gyengeségeink, gyűlölködéseink rabjai, vagy legyőzői? Örök kérdés és örök feladat. Mindannyiunk feladata.”

A március tizenötödikei rendezvények zárásaként este a Balaton Színházban a százhalombattai Forrás Néptánc Együttes műsorát láthatta az ünneplő közönség.