2006.04.04.

2007. február 13. (kedd)

12 pontos árvízvédelmi cselekvési programot fogadott el a kormány

A gyors és bürokráciamentes segítség érdekében a kormány 2006. április 4-i ülésén 12 pontos Árvízvédelmi Cselekvési Programot fogadott el. A kormány mai ülésén úgy határozott: az árvízi védekezésnek pénzügyi akadálya nincs, a védekezéshez szükséges emberi erőforrások biztosítottak.

12 pontos árvízvédelmi cselekvési programot fogadott el a kormány

A gyors és bürokráciamentes segítség érdekében a kormány 2006. április 4-i ülésén 12 pontos Árvízvédelmi Cselekvési Programot fogadott el. A kormány mai ülésén úgy határozott: az árvízi védekezésnek pénzügyi akadálya nincs, a védekezéshez szükséges emberi erőforrások biztosítottak. Ennek megfelelően:

1. A kormány úgy határozott, hogy a pénzügyminiszter a vízügyi szakemberek által jelzett, az árvízi védekezéshez szükséges pénzügyi igényeket azonnal köteles átutalni. Az ehhez szükséges költségvetési előirányzatot felülről nyitottá teszi, vagyis az igények szerinti kifizetéseket haladéktalanul biztosítja.

2. A kormány 300 millió forintos Árvízi Készpénzalap létrehozásáról döntött. Ebből az alapból készpénzben biztosít gyorssegélyt azoknak a polgároknak, akiknek lakhatását, hétköznapi biztonságát teszi lehetetlenné a rendkívüli árvíz. A készpénzben fizetendő gyorssegélyt az érintett települések önkormányzatain keresztül folyósítják, ennek érdekében a belügyminiszter gondoskodik a vis maior-előleg kérelmek soron kívüli elbírálásáról

3. A gazdák gyors megsegítése érdekében a kormány úgy határozott, hogy a területalapú támogatások az ár- és belvízzel borított területeken gazdálkodók számára is kifizethetők.

4. A kormány kedvezményes hitelprogramot indít az árvíz miatt elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek gyors megsegítése érdekében. Az állami Magyar Fejlesztési Bank Rt. számukra 40 milliárd forint, 25 éves lejáratú, kedvezményes kamatozású ‑ 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5 %-os ‑ 3 év türelmi idővel igénybe vehető hitelt nyújt. Annak érdekében, hogy az elemi kárt szenvedett térségekben működő gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, természetes személyek számára a hitel visszafizetése ne jelentsen túlzott terhet, a kormány felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a 40 milliárd forintos hitelre árfolyam-garanciát biztosítson.

5. Az önkormányzati utakban keletkezett árvízi károk gyors helyreállítása érdekében a kormány a vis maior keret terhére a 70%-os mértékben nyújtható támogatás mértékét 90%-ra emeli.

6. A kormány a meghirdetett közmunkaprogramban foglalkoztatott 25 ezer főből 20 ezer főt az ár- és belvíz-védekezési feladatokra irányít az önkormányzatokkal együttműködve. A közhasznú munkára 11 Mrd Ft forrást biztosított, amit az érintett önkormányzatok haladéktalanul igénybe vehetnek.

7. A kormány az árvíz- és belvízvédelmi közmunkaprogram keretében foglalkoztatott 3000 fős létszámot a védekezési feladatok ellátására 6000 főre növeli, ehhez 2 Mrd forint forrást biztosít a költségvetésből.

8. A kormány 6000 fő katonát, 1000 főt a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, 815 fő határvadászt 24 órás váltásos rendszerre történő áttéréssel a kárhelyszínekre csoportosít. 5000 fő rendőrt rendel a védekezés helyszíneinek rendőri feladataira.

9. A honvédelmi miniszter és a belügyminiszter biztosítják a szállítási járművek átcsoportosítását a nem veszélyeztetett megyékből az árvízzel sújtott településekre.

10. A belügyminiszter és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter ‑ a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével együttműködve – felhívják az árvíz által érintett települési önkormányzatokat, hogy válasszanak partner települést a közvetlen segítségnyújtás céljából.

11. A kormány az oktatási miniszteren keresztül felkéri a pedagógusokat, nyugdíjas pedagógusokat, hogy az érintett településeken ügyeleti rendszerben is biztosítsák a gyermekek felügyeletét, az árvíz miatti veszélyektől való megóvását.

12. A kormány felhívta a Magyar Posta Rt-t, hogy az árvíz miatt elzárt területeken a katasztrófavédelem szállítóeszközeivel biztosítsa a postai szolgáltatásokat, ezen belül kiemelten a nyugdíjak kifizetését és a rászorulók részére a segélyek eljuttatását.

Budapest, 2006. április 4.