2006.04.06.

2007. február 13. (kedd)

Bűncselekmények áldozatait segítik
Ingyenes, gyors, szakszerű tájékoztatás

Az áldozati jogok széles körben való érvényesíthetőségét, a bűncselekmény okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket elszenvedő személyek sérelmeinek enyhítését szolgálja, az EU-s követelményeknek megfelelő törvény, amelyik nem csak a bűncselekmények sértettjeit, hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedtek sérelmet.

Bűncselekmények áldozatait segítik
Ingyenes, gyors, szakszerű tájékoztatás

Az áldozati jogok széles körben való érvényesíthetőségét, a bűncselekmény okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket elszenvedő személyek sérelmeinek enyhítését szolgálja, az EU-s követelményeknek megfelelő törvény, amelyik nem csak a bűncselekmények sértettjeit, hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedtek sérelmet. Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar), továbbá az a vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll.

A törvény rendelkezése értelmében Magyarország területén bűncselekmény áldozatává vált személyeknek ingyenes, gyors és szakszerű tájékoztatást kell kapniuk a felmerült nehézségeik megoldása érdekében. A felvilágosításnak ki kell terjednie az áldozat büntetőeljárásbeli jogaira és kötelezettségeire, az áldozatsegítés keretében igénybe vehető szolgáltatásokra, az áldozatsegítő támogatások igénylésének módjára, az áldozatsegítésben közreműködő egyéb szervezetek elérhetőségére. Ha az áldozat ügyének további intézése szakjogászi közreműködést kíván, akkor az áldozatsegítő szolgálat köteles őt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani. A bűncselekmény áldozatának szüksége lehet azonnali pénzügyi segélyre ahhoz, hogy a legalapvetőbb szükségleteit fedezni tudja (szállás, ruhanemű, utazás, élelmiszer, gyógyszer, stb.). Erről a területi áldozatsegítő szolgálat hoz méltányossági döntést, amely nem szociális rászorultságon, hanem a bűncselekmény következtében kialakult helyzet mérlegelésén alapul. A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatait állami kárenyhítés is megilletheti. A területi tájékoztató anyagok elkészültéig a törvény szövege, a végrehajtásról szóló miniszteri rendelet és a kapcsolódó információk a www.bunmegelozes.hu honlapon érhetők el.