2006.05.19-20.

2007. február 13. (kedd)

A Festeticsek öröksége, a Georgikon ideológiája
Jól felkészített gazdászok sárgultak

A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi kar hat szakának közel százötven végzőse vett búcsút május harmadik hétvégéjén a 209 esztendős alma matertől, a társaktól, a várostól.

A Festeticsek öröksége, a Georgikon ideológiája
Jól felkészített gazdászok sárgultak

A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi kar hat szakának közel százötven végzőse vett búcsút május harmadik hétvégéjén a 209 esztendős alma matertől, a társaktól, a várostól. A hallgatók ezúttal is fáklyás felvonulással vidám hangulatban, énekszóval péntek este indultak útnak, majd koszorút helyeztek el a városháza épületénél, a Festetics-kastélyban, a majormúzeumnál és a Helikoni emlékműnél is.

A magyar felsőoktatási rendszer egyedülállóan szép ünnepén a hagyományoknak megfelelően a város nevében búcsúztatta el az utolsó éves hallgatókat Mohácsi József polgármester, aki egyebek mellet arról beszélt: beért öt év termése, és most már a mezőgazdasági munka valódi értelme a termény betakarítása következhet. A magyar emberek már az aratásra gondolnak, amiről viszont csak gondos talajelőkészítés, szántás, vetés után lehet szó. Rengeteg tanulás, sok gyakorlat, temérdek szülői áldozatvállalás után mostantól felelősségteljes munka következhet –mondta el. Másnap a végzősök szakonként vettek búcsút az előadótermektől, az épület fontos helyiségeitől, majd dr. Gaál Zoltán rektort hallgatták, aki szerint mindenkit felvérteztek a legkorszerűbb tudással, az agrárium mindennapjaiban jól felhasználható szakismerettel, amelyre a nagybetűs gazdászlétben szükség lehet. Mint elhangzott: a versenyképes gazdászokra nagy szüksége van Magyarországnak. A hintós, dottós felvonulást követően a Festetics-kastély parkjában dr. Marton István a Mezőgazdasági Minisztérium főosztályvezetője szólt az ifjakhoz azt kiemelve: az ifjú emberpalántáknak folyamatosan tovább kell képezniük magukat ahhoz, hogy sikeresek legyenek választott hivatásukban. A Georgikon örökséget helyezte ünnepi beszédének középpontjába dr. Czoma László a házigazda intézmény igazgatója. A végzősök ünnepségén a IV. évfolyam búcsúztatója előtt, a szalagkötést és a zázszlóátadási ceremóniát megelőzően dr. Dublecz Károly dékán mondta el köszöntőjét azzal a hittel, hogy a karon végzettek egytől-egyik megállják helyüket, mert az ifjaknak minden olyat megtanítottak, ami fontos lehet.