2006.06.03.

2007. február 13. (kedd)

ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

A Város Napján délután fél háromkor Mohácsi József polgármester köszöntötte Balaton Kongresszusi Központ és Színház Simándy termében a soron kívüli ünnepi képviselő-testületi ülés résztvevőit, köztük Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusának tagjait, a meghívott vendégeket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a sajtó képviselőit.

ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

A Város Napján délután fél háromkor Mohácsi József polgármester köszöntötte Balaton Kongresszusi Központ és Színház Simándy termében a soron kívüli ünnepi képviselő-testületi ülés résztvevőit, köztük Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusának tagjait, a meghívott vendégeket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a sajtó képviselőit. A polgármester külön tisztelettel üdvözölte dr. Festetics Györgyöt és feleségét. Az ünnepi testületi ülésre a Festetics György Zeneiskola tanítványai kis műsorral készültek. Elsőként Keszthely Város Polgármestereként a megjelentek számára rövid tájékoztatást adott a városban történt fejlesztésekről, beruházásokról, valamint az önkormányzat elmúlt időszakban végzett munkájáról. Először a 2003-2006. között, több év alatt áthúzódó formában megvalósult fejlesztések kerültek terítékre.

– A szilárd hulladék kezelésére városunknak 2003-ban pályázat útján 134,6 millió forintot sikerült nyernie. A beruházás megvalósult, a műszaki átadás is megtörtént. A nagyprojekt során megvalósításra került egy veszélyeshulladék-tároló, beépítésre került egy nagyteljesítményű hulladéktömörítő, továbbá kialakításra került egy hulladékudvar, valamint beszerzésre került két haránt tömörítős szemétgyűjtésre alkalmas célgép is.

– A Nagytérségi Hulladékkezelési és Hulladéklerakó rendszer megvalósítására létrehozott konzorcium sikeres pályázatot nyújtott be az ISPA beruházás megvalósítására. Az 560 milliós óriásprojekt ránk eső része mintegy 60 millió forintot tett ki.

– A Keszthely-Cserszegtomaj III. ütem szennyvízcsatornázás Keszthelyt érintő szakaszának elkészítése 60,5 millió forintos összegbe került.

– A város egész területén elkészült a közvilágosítás korszerűsítése, mely 17 milliós értékben magában foglalta 110 darab lámpa pótlását is. Majdnem 6 millió forint összegben az Apát utcában és a Csík Ferenc sétányon új közvilágítási hálózat épült ki. Tavaly főleg a Lipp Vilmos köz környezetében történt hálózat rekonstrukció, 10,8 millió forintért.

– Elkészült tavalyelőtt a Szent Miklós temetőben lévő Puly-kereszt emlékmű helyreállítása és a Vaszary-család síremlékének felújítása 5 milliós költséggel.

– A Kisfaludy u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanegyüttes homlokzatát 24 millióért újítottuk fel. Itt a Nevelési Tanácsadó került elhelyezésre. A beruházást a Zala Megyei Önkormányzattal közösen finanszíroztuk mindösszesen 9 millió forint értékben.

– Megvalósult még 2003-ban a köztérfigyelő kamerarendszer kiépítése, immár négy helyszínen non-stop működnek kamerák. Évi több millió forintba kerülő fenntartásukat önkormányzatunk finanszírozza. 2003-ban: 2,2, 2004-ben:2,0, 2005-ben:3,0, 2006-ban 2,0 milliót fizettünk ki a működtetésükre.

– Megnyertük a „Balaton-part legbiztonságosabb települése” címet, ami városunk színvonalas közbiztonsági helyzetéről mond dicséretet.

– Rendszeres résztvevői voltunk a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyének. Eredményes részvételünket a mozgalomban többször jutalmazták, utoljára 2004-ben érdemeltünk ki különdíjként egy réztáblát, amit a polgármesteri hivatal folyosólyán helyeztünk el.

– Arany emléktáblával, elismerő oklevéllel és százezer forintot érő díjjal jutalmazta Keszthely város önkormányzatát dr. Galla Gábor a Magyar Turizmus Rt. vezérigazgatója a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyben elért kiváló eredménye elismeréséül. A hat minisztérium vezetője által szignált díszoklevél indoklása elismeréssel szól a Balaton fővárosának kultúrált, vendégváró környezetéről, a rendezett közterületek megteremtése érdekében évek óta végzett kiemelkedő munkáról.

– Sikerült törlesztenünk a Balaton Színház beruházásra fölvett 94,5 milliós hitelünket. A törlesztést 2002. júniusában kezdtük és 2004. decemberében az utolsó hitelrészletet is kifizettük.

– A városi kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése 2002-2005. között 73,1 értékben zajlott. A beszerzésekhez az önkormányzat majdnem 50 milliós saját forrás hozzáadásával járult hozzá.

– A kormány javaslatára az országgyűlés 816 millió forintos összköltséggel javasolta a Keszthelyi Városi Kórház rekonstrukciója III-as jelzésű ütemének megvalósítását. A parlament jóváhagyta Keszthely Város címzett támogatási pályázatát, így három év alatt 144 milliós önkormányzati önerővel 672 milliós támogatással komoly kórházi fejlesztések valósulnak meg.

– Békés együttműködési szándékról bizonyságot téve köttettek meg a háziorvosi alapellátási és ügyeleti szerződések. Az aláírás azért sikertörténet, mert minden érintett fél számára megnyugtató eredmény született, segítve a még precízebb, még hatékonyabb, még eredményesebb feladatellátást. A 43,7 milliós kiadáshoz az önkormányzat 26,5 milliós támogatást biztosított.

– Több városrész szabályozási terve is elkészült, lehetővé téve az új helyeken történő építkezéseket.

– Sikerült pontot tenni egy évtizedekig húzódó kényes és kellemetlen helyzet végére. Eltüntettük ugyanis a város nyomortelepeit. A Hévízi úton, a Bem-Szalasztó utcák sarkán, és a Sopron utca végén sincsenek már meg a riasztó látványt nyújtó nyomornegyedek.

– Üzembe lett helyezve a Hévízi utca – Sopron utcai szennyvízcsatorna majdnem 12,5 milliós összköltséggel.

– Két ütemben 33,4 milliós beruházási összeggel varázsoltuk újjá a Balaton-part sétányait, ahol modern, díszburkolattal ellátott felületen sétálhatnak a vendégek és a helybeliek. A sétányok kiépítéséhez ötven százalékos önerőt biztosítottunk.

– Felerészt az önkormányzat önerejéből, felerészt a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Tanács által meghirdetett útfelújítási pályázaton nyert összegből, három ütemben, 25 utca, 43 ezer négyzetméter felületen, majdnem 6 kilométer hosszban, közel 123 milliós bekerülési költséggel kapott végre olyan burkolatot, amilyen után régóta vágytak az itt élők. A pályázatra 61,461 milliós önrész letétele mellett tudtunk jelentkezni.

– Az új köztemető bővítésére 5 millió forintot bocsájtottunk rendelkezésre. A temető jobb megközelítése érdekében új megállót építettünk, ahová menetrend szerinti buszjáratok közlekednek.

– A képviselő-testület 2005. tavaszán fogadta el a város közlekedési koncepcióját, amit a város ütemekre osztottan folyamatosan igyekszik megvalósítani.

– Strandjainak iszapkotrási munkái, a városi strand homokozása 54,1 millió forint biztosításával történt meg. A fenti munkákra két ütemben 14,1 millió forint elköltését hagytuk jóvá. A Balatoni Fejlesztési Tanács 40 millió forinttal támogatta meg az idegenforgalmi szempontból kiemelten fontos feladatok elvégzését.

– A városi strandon felavattuk a Balaton kontúrját formázó fürdőmedencét, ami a szezon meghosszabbítását is szolgálja. A városi strandon üzemelő, melegített vízzel is működni képes medence 70 millió forintért készült el, melyhez az önkormányzat 37 milliós önrésszel járult hozzá. A BFT pályázatán a projekt kivitelezésére 30 millió forint érkezett.

– Felépítettük a Libás strand fizetőssé tételéhez szükséges fogadóépületeket. A közel 60 milliós összegű beruházás önereje: 35,2 millió forint volt. A BFT 28,8 millió támogatást hagyott jóvá a projekt kivitelezésére.

– A Libáson található területeket és felépítményeket egy 259 méter hosszú, 2084 m2 felületű díszkőburkolatos gyűjtőút szolgálja ki, ami kiegészült egy 300 méter hosszú csapadékcsatorna megépítésével. A beruházás értéke majdnem 20,3 millió forint, amelyből 10,3 millió forintot egy a hivatal által benyújtott sikeres pályázat alapján a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásaként nyertünk el. A gyűjtőút megvalósításának önkormányzati önereje: 10 millió forint volt.

– Két, haladó vonatok által vezérelt automatikus fél –és fénysorompó épült ki a MÁV Zrt. és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közös finanszírozásában 30-30 millió forint bekerülési összeggel a Lóczy és a Semmelweis utcák kereszteződésében. Az átjárók teljes biztonságot jelentenek az arra járóknak. A használatba vételhez szükséges közúti kapcsolatot, a felfestések elkészítését, a KRESZ táblák kihelyezését az önkormányzat végezte.

– Három éve, nyaranként a fiatalok bevonásával eredményesen működik a Nyári Bűnmegelőzési Iroda és sikeres drogprevenciós programok is beindultak.

– Hatmillió forint ráfordításával új szökőkút és díszkutak létesültek a Sétáló utcában és a Fő téren.

– A Nyugati öböl egyetlen kereskedelmi vitorláskikötőjét 2004. június 18-án avattuk. A Balaton egyik legmodernebb, teljes infrastruktúrával rendelkező, a BAHART Zrt. 400 millió forintos beruházásában elkészült kikötője akár 240 vitorlás elhelyezését is biztosítani tudja.

– A Balaton körüli kerékpárút keszthelyi szakasza teljességgel kiépült. A két ütemben végrehajtott beruházás összértéke meghaladta a 103,6 milliót. A projektek megvalósításához 24,5 milliós támogatást kaptunk, a fennmaradó 79 millió biztosítása az önkormányzat kasszáját terhelte.

– Megnyílt a Lidl. A SPAR, az INTERSPAR, a Keszthely Plaza.

– Évi 55-60 millióval segítjük a helyi sportegyesületek munkáját. A sporttevékenység koordinálását a helyi sportiroda végzi, a legjobb sportolóinkat évi egyszer, kitüntetési ünnepségen jutalmazzuk.

– A főiskolai képzés alapjait teremtettük meg a Vendéglátóipari Szakközépiskolában a 60 millió forintba kerülő emeletráépítéssel.

– A szociálisan leginkább rászoruló főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytató hallgatóinkat külön támogatásban részesítjük.

– Évente 5 millió forintot különítettünk el iskolavárosunk legjobban teljesítő pedagógusainak anyagi elismerésére.

– Az oktatási intézménystruktúra kényszerű átalakítása humánus keretek között történt meg, a pedagógusok érdekeit maximálisan figyelembe véve.

– Keszthely rendkívül színvonalas kulturális tevékenységének elismerésére megkapta a rangos „Kultúra Magyar Városa kitüntető címet. Az elismerés mellé a Belügyminisztériumtól egymillió forintot, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától pedig 600 ezer forintot kaptunk.

– A városi televízió zökkenőmentes működéséhez évente 18-20 millió forint összeggel járulunk hozzá. A fejlesztésre csak idén 8 milliót juttattunk.

– Több önkormányzattal együtt tulajdonosi részt szereztünk a Bahart Zrt.-ben.

– Minden évben támogatást biztosítottunk a Keszthelyi Nyári Színház rendezvénysorozat színvonalas lebonyolításához, mely úgy a helyieknek, mint az idelátogatóknak jelent kikapcsolódást a Festetics-kastély parkjában.

– A közmunka program révén többszáz állástalant juttattunk munkalehetőséghez. 2002-ben 4,8 milliós, 2004-ben a parlagfűmentesítési programmal és az alapprogram folytatásának időbeli kitolásával együtt ugyancsak 4,8 milliós önkormányzati támogatás jutott a közmunka program céljainak megvalósítására. Tavaly már 13,6 milliós támogatással segítettük az állástalanok munkához jutását és idén is 13,7 millió forintot különítettünk erre a célra. 2002. és 2006. között 36,9 millió ft önkormányzati támogatás biztosítása mellett 351 millió ft pályázati támogatás érkezett a keszthelyi közmunka programra.

– A helyi tűzoltóság mentőeszköz parkját saját és pályázati pénz felhasználásával sikerült modernizálni. Még 2005-ben beszereztünk egy ultramodern magasból mentő tűzoltó autót 143,1 millió forint összegért. Önkormányzatunk 20 százalékos önrészt vállalásával, 28,6 millióval járult hozzá a gépjármű beszerzéséhez.

– 75 millió forintba került a Keszthely-Hévíz között kiépült kerékpárút, melyet a felavatás óta több ezren használnak. A keszthelyi etapra jutó közel 55 milliós beruházási összegből bevállalt önrészként majdnem 30 milliót fizettünk ki. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatán 24,3 milliót nyertünk a bicikliút kiépítésére.

– A Balatoni Fejlesztési Tanács közel egy milliós anyagi segítségével, 230 ezer forintos önrészt biztosítva mobil sebességmérő műszert szereztünk be.

– 2003. – 2005. között fejlesztési célú pályázatokon mindösszesen 2 milliárd 794 millió 602 ezer forint érkezett Keszthely városába. A fenti időszakban a mintegy 23 pályázaton összesen 669 millió forintos önrészt tudtunk biztosítani a fejlesztések, beruházások megvalósulásához.

A polgármester ezt követően a kistérség sikereiről tett említést.

Mohácsi József több mint másfél éve tölti be az elnöki feladatkört a Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulásban. Azóta a 26 környékbeli település élete csaknem ugyanolyan fontos számára, mint a Balaton fővárosa. Országgyűlési képviselőként teljes erőbedobással igyekszik őértük is tenni, a legjobb tudása szerint –hangzott el.

A kistérségi munkaszervezet párhuzamosan szervezi a pályázatok lebonyolítását, a fejlesztések előkészítését és a normatív állami támogatások révén az önkormányzatok csökkenő költségvetéséhez igyekszik elérhető forrásokat találni az oktatás, az egészségügy és szociális ellátás területén, illetve térségi szinten összehangolni a problémák megoldását, fejlesztések megvalósítását.

A társulás sikerei, eredményei magukért beszélnek…

Mohácsi József említést tenni a társulás nyertes és jelenleg is folyamatban lévő sikeres pályázatairól:

„Keszthely-Hévíz kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozása és határ-menti tapasztalatcsere” PHARE CBC Human Grant pályázat 61,1 millió forint.

„Hídépítés a régiók partjai között PHARE CBC Kisprojekt Alap” pályázat 5 millió Ft.

„ A határrégiók sajátosságainak vizsgálata, és a gazdaság igényeinek megfelelő képzési program kialakítása a határrégiók versenyképességének javítása érdekében Magyarországon és Horvátországban” Interreg III/A projekt: 31 millió forint.

A fejlesztési célú normatív támogatás 68,4 millió forint.

A társulás 2005-ben lezárult pályázatai:

„Sármelléki repülőtér infrastruktúra ellátása és közműveinek engedélyezési tervei” PEA II. pályázat 7 millió forint

„Keszthelyi-hegység turisztikai fejlesztése” PEA II. pályázat 5,5 millió forint.

„A Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó közös Világörökség” PEA II. pályázat 8,3 millió forint

2005. évi támogatások

Többcélú normatív támogatás 53,3 millió forint.

A Magyar Terület –és Regionális Fejlesztési Hivatal önerő hozzáadása nélkül 7,3 milliós állami hozzájárulással segítette 2005. évben a kistérségi tanácsnak és munkaszervezeteinek működését.

2006-ban az Országos Területfejlesztési Tanács 4,9 millió forint támogatást nyújt a Kistérségi Területfejlesztési Tanács működéséhez.

Összességében 149,8 milliós összegű támogatást sikerült szerezni 2005-2006-ban, ami úgy gondolom hatalmas siker, óriási eredmény.

A város jövőbeni fejlesztési terveiről, a beruházásokról is szólt a polgármester.

-Szeretnék a Balaton Színház és Kongresszusi Központ II. és III. ütemét is megvalósítani. (A konferenciákat, kongresszusokat kiszolgáló egységeket, vendéglátó és kiállító részeket is ki akarnak építeni.)

-Létre kívánják hozni a fogyatékkal élők komplex ellátását nyújtó nappali intézményt, hogy a rászorulókat még jobban segíteni tudják.

-A Csokonai ÁMK udvarán még idén elkezdik a városi tanuszoda felépítését, amit gyerekek és felnőttek is igénybe vehetnek majd.

-A város közútjainak felújítása is folytatódik. Legelőször a Zámor-térség utcáinak burkolatát újítják fel, és figyelik a számukra kedvező pályázatok kiírását, hogy gyorsan rámozdulva, a többi közterület is megújult burkolatot kapjon.

-A kertváros útjai és csapadékvíz elvezető hálózata is felújításra szorulnak, ezért erre is gondot fognak fordítani.

-Nem áll meg a sétányprogram sem.

-2007-ben folytatni kívánják a Libás strandi infrastruktúra fejlesztését.

-Új vendégkör elérését szolgálja az Angolna-telepi új, ötcsillagos szálloda, ami évente legalább százmillió forinttal fogja gazdagítani Keszthely büdzséjét. Várhatóan többszáz helybéli is talál majd ott magának állást.

-A Szigetfürdő átépítésével egy olyan ultramodern látvány –és élményfürdőt szeretnének létrehozni, ami a keszthelyieknek és a hozzánk látogatóknak egész éven át tartó főszezont biztosít.

-Mindenképpen pénzt szeretnének keríteni a Rákóczi tér körforgalmi csomópontjának kiépítésére.

-A Festetics út mellett, a benzinkúttól délre eső önkormányzati tulajdonú terület pályázat útján történő értékesítése után több ütemben luxus appartmanok és lakások valamint az azokat kiszolgáló sport-, szabadidős- és szolgáltató létesítmények épülnek.

-Egy összességében 13-15 milliárd forintos fejlesztés során a JAVSE-kikötő szomszédságában különböző kategóriájú wellness- és konferenciaturizmust kiszolgáló hotelek, kereskedelmi egységek, vendéglátóhelyek, sportolásra és szórakozásra alkalmas épületek, apartman házak létesülnek. Felépül itt egy üdülőfalu társas- és magán apartmanokkal, ami túl azon, hogy munkahelyeket teremt, különlegesen érdekes turisztikai színfoltja lesz a Balaton fővárosának.

-Várhatóan június végére átadják a Semmelweis utca nyugati oldalán a díszburkolattal ellátott járdaszakaszt, ami kerékpáros közlekedésre is alkalmas lesz. A Tapolcai út és a Toldi utca 710 méteres összekötési szakasza 2,25 méteres szélességben kap majd dekoratív burkolatot.

-A VIA Hotel mellett a vasúti kereszteződésnél V1-es vápa épül. Az átjáró a kerékpáros és gyalogosok közlekedését is nagyban megkönnyíti majd.

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

A testület májusi ülésén határozott a város által alapított kitüntetések odaítéléséről, melyeknek átadása a második napirendi pont keretében történt meg azon személyeknek, illetve szervezetnek, akik munkájukkal, tevékenységükkel kimagaslóan sokat tettek városunk érdekében. E kitüntetésekkel a képviselő-testület méltó módon kívánta megörökíteni, megkülönböztetetten elismerni a város azon polgárainak, illetve szervezeteinek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, kiemelkedően és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, művészeti és más értékeit.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül a „Keszthely Városért posztumusz kitüntető címet adományozta Komáromi István önkormányzati képviselő, pénzügyi bizottság elnöke, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének vezetője részére.

Komáromi István 1949. március 8-án született Dobozon. 1967-ben érettségizett az I. László Általános Gimnáziumban, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Kereskedelmi Karán 1973-ban Kereskedelmi Üzemgazdász diplomát szerzett. 1973-1981-ig a Kereskedelmi Munka- és Üzemszervezési Intézetnél, majd a Bútorértékesítő Vállalatnál, 1983-1988-ig a Belkereskedelmi Minisztériumban, 1988 és ’89 között pedig a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsánál dolgozott főelőadóként. Munkája mellett 1989-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kereskedelmi Karán Áruforgalmi szakon megszerezte második diplomáját. 1989-ben Keszthelyre költözött, majd ezt követően 1989-1991-ig a Georgikon ÁFÉSZ Közgazdasági főosztályvezetőjeként, 1991-1996-ig Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályának vezetőjeként dolgozott. 1997-től 2001 év végéig az ERSTE Bank Hungary Rt. Keszthelyi fiókjának fiókvezetője, 2002. januárjától haláláig az Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének hivatalvezetői tisztségét látta el. 1998-tól képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

Méltósággal tűrt, hosszan tartó betegség után 2006. május 12-én eltávozott közülünk, azonban szaktudása, szeretete, becsületessége, aggódása örökségként marad ránk. A város pénzügyeit felügyelve igyekezett gondoskodni arról, hogy soha ne történjen komoly baj. A Gondviselés azonban nem ajándékozta meg őt teljesértékű, jó egészséggel. A városnak adott gondolatai, tettrekészsége, előrelátása, józan komolysága, racionális gondolkodása Keszthely kiemelkedő személyiségei közé emelte őt. A kitüntetést Komáromi István képviselő úr özvegye, Komárominé Kiss Katalint vette át a város első emberétől.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül a „Keszthely Városért kitüntető címet adományozta a 121 éves fennállását ünneplő Keszthelyi Ipartestület számára.

A Keszthelyi Ipartestület Zala Vármegye 14 ipartestülete közül a legrégebbi. 1885 április elsejével kezdte meg rendes működését az 1884. XVII. törvénycikk alapján. A nagy és kisebb lépésekkel utat törő fejlődés az ipartestületen belül szakmai csoportokat, úgynevezett szakosztályokat hozott létre. 1914-től évente rendszeresen iparos termékkiállítás került megszervezésre. A századfordulótól kiemelkedően érzékeny feladatot jelentett a keszthelyi ipartestületnek a szociális problémák kezelése. A hagyományok őrzéséről 2000-ben létrehozott Szociális és Kulturális Közalapítványuk gondoskodik, mely jelenleg is évi nyolc kulturális rendezvényt szervez.

A két világháború között tagjai közül többen részt vállaltak a város közéleti irányításában is. Az ipartestületi élet kisebb-nagyobb zökkenőkkel folyt, rendszeresen megtartásra kerültek a szakosztályi és közgyűlések, az iparbálok, a dalárda összejövetelek. Nem kerülte el azonban a gazdasági válság, az ipartestületet sem, és éreztette előszelét a második világháború. A második világháború befejezését követően a kifosztott országban a kisiparosok lassan lélegezhettek fel, gond volt az anyagellátás, a munkahiány. Párhuzamosan működött az ipartestület (IPOK) és a KIOSZ. Az 50-es évek nehézségei, az újjáépítés és az iparosok bizonyos fokú mellőzése a szövetkezetesítési folyamat kényszerű beindulását eredményezte. 1968-tól azonban az új gazdasági irányítási rendszer bevezetése alapvető változásokat hozott, bővült a működési terület, az export lehetőségek, és számos iparjogi korlátozás megszűnt.

1990. május 18-án a KIOSZ jogutódjaként 99 taggal megalakult a Keszthelyi Ipartestület és még ebben az évben véglegesen átköltözött új székházába. Létszáma 271 fő, akik öt szakosztályban tömörültek. A tagság önkéntes. Ezzel a létszámmal jelenleg Zala Megye legnagyobb létszámú ipartestülete. Az önkormányzati választások során több iparostárs került be a települési önkormányzatokba. 2005. novemberében tartották fennállásuk 120 éves évfordulóját, melyet egybekötöttek egy „Ipartestületi” kiállítással és ünnepi taggyűléssel.

A nagy múltú keszthelyi ipartestület örökösei büszkék lehetnek elődeikre, mert meghatározó szerepet töltöttek és töltenek be Keszthely társadalmában. Kezük munkája megtalálható a város szinte minden pontján.

A Keszthelyi Ipartestület képviseletében Kovács Ferencné és Rózsahagyi György elnök vette át az elismerést.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül a „Keszthely Város Szolgálatáért kitüntető címet adományozták Kele Gézáné vezető főnővér részére.

Kele Gézáné 1949. november 14-én született Kányaváron. 1988. november 15-étől dolgozik a keszthelyi Idősek Otthonában, mint vezető főnővér. Munkáját nagy tapasztalattal, lelkiismerettel, és a szociális gondozás iránti igazi elkötelezettséggel végzi. Az Idősek Otthona 1988. márciusában kezdte meg működését, így jelentős szerepet vállalt a gondozási-ápolási munka megszervezésében és annak beindításában. Szakmailag folyamatosan továbbképezte magát, 1997. évben vezetési és szervezési képzésben szakmai minősítő vizsgát tett. Az otthon lakói és a hozzátartozók is bizalommal fordulnak hozzá a napi problémájuk megoldásában. Szakmai munkája, valamint megbízhatósága alapján munkatársai körében is megbecsülésnek örvend. A fiatal kollégák előtt példaértékűnek kell tekinteni az idősekkel való bánásmódban megmutatkozó magatartását, precíz munkavégzését.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül a „Keszthely Város Szolgálatáért kitüntető címet adományozta Molnár István köztisztviselő, adóügyi csoportvezető részére.

Molnár István 1947. február 26-án született Várvölgyön. 1973. óta dolgozik a közigazgatásban, kezdetben a Várvölgyi, 1979-től a Vonyarcvashegyi Községi Tanácsnál pénzügyi csoportvezetői, 1987-től a jogelőd Városi Tanácsnál, majd Keszthely Város Polgármesteri Hivatalánál adóügyi csoportvezetői munkakörben. 1985-ben szerzett igazgatásszervező diplomát az Államigazgatási Főiskolán. Munkáját megfelelő szakmai hozzáértéssel és hivatástudattal végzi. Jól szervezi és irányítja csoportja munkáját. Tevékenységében kiemelt figyelmet kap az adóbevételek teljesítése, a behajtási mutatók javítása. Tevőlegesen kiveszi részét a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések – döntéseket előkészítő, megalapozó – szakmai előkészítésben, a hozott határozatok végrehajtásában. Közel négy évtizedes munkája, köztisztviselőhöz méltó emberi magatartása alapján munkatársai körében megbecsülésnek örvend.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül a „Keszthely Város Szolgálatáért kitüntető címet adományozta Könczöl János útépítés-részlegvezető részére.

Könczöl János 1946. június 9-én született Kustányban. 1977. szeptember 21. óta áll a Városüzemeltető Egyszemélyes jó színvonalú karbantartását szervezi és végzi a rendelkezésre álló pénzeszközből. Jelentős tevékenysége a város belvíz védelem és belvíz elvezetés, ahol munkájának köszönhetően megszűnt a várost elárasztó csapadékvíz. Több éve szakszervezeti vezető, valamint az üzemi tanács megalakulása kezdetétől az üzemi tanács elnöke, emellett több éve tagja a Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának. Könczöl János az ünnepség pillanatában külföldön tartózkodott, ezért helyette a lánya vette át a kitüntetést.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül a „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntető címet adományozta Ságvári Kázmér tűzoltó alezredes részére.

Ságvári Kázmér 1952. október 19-én született Keszthelyen. 1975. január 1-jén került a Keszthelyi Tűzoltóparancsnokság állományába. Kezdetben, mint beosztott tűzoltó, majd szolgálatparancsnok és 1992. január 1-től mint tűzoltási és mentési osztályvezető végzi munkáját. 1977-ben eredményesen végezte el a BM Tűzoltó Tiszti Iskolát, majd 1991-ben a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerzett diplomát.

Keszthely Város Önkormányzati Tűzoltósága 1996-97. illetve 1999-es években a folyamatos nyugállományba helyezések miatt állandó létszámhiánnyal küzdött. A megüresedett létszámhelyek betöltésében, az újonc állomány kiképzésében és a szolgálat zökkenőmentes ellátásában kiemelkedően fontos szerepet vállalt.

Hosszú évek során az osztály munkáját kimagasló színvonalon irányítja, a beavatkozási és elhárítási tevékenységet átlagon felül végzi. Nagy érdemeket szerzett a város területén és vonzáskörzetében keletkezett tűz és káresetek felszámolásában, elhárításában. A tűzoltószerek és beavatkozást végző állomány munkájának összehangolására, a gyakran felmerülő nehézségek, veszélyes szituációk miatt többször volt szükség állandó személyes irányítására, amit a mostoha munkavégzési körülmények között is mindig kiválóan oldott meg.

Az egészségügy területén kifejtett kimagasló és példaértékű munkássága elismeréséül a „Keszthely Város Egészségügyéért kitüntető címet adományozta dr. Gárdos Sándor háziorvos részére.

Dr. Gárdos Sándor 1938. május 29-én született Veszprémben. 1962-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1967-ben belgyógyászatból, 1984-ben társadalom-orvostanból, 1998-ban háziorvostanból szerzett szakorvosi képesítést. 1962-1970 között a Városi Kórház orvosaként, majd 1970-től 1978-ig csoportvezető belgyógyász főorvosként dolgozott Keszthelyen. 1978-1980 között a hévízi Honvéd Szanatórium rehabilitációs osztályvezetője. 1980-tól 1990-ig a keszthelyi Városi Kórház igazgató főorvosaként tevékenykedett, ezt követően Keszthely Város ÁNTSZ tisztifőorvosa volt 1994-ig.

1994-től háziorvosként fejti ki gyógyító tevékenységét Keszthely város lakosságának egészségmegőrzése érdekében. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékének mentoraként 2002-től aktívan részt vesz az orvostanhallgatók és családorvos-rezidensek oktatásában és nekik szervezett kutatási programok lebonyolításában. 1985-ben Megyei főorvosi dicséretben részesült.

Idén második alkalommal került sor a „Keszthely Város Leghűségesebb Turistája” elismerés átadására.

Rita és Roel Bril 1992-ben jártak először Keszthelyen azzal a céllal, hogy a kialakulóban lévő Keszthely-Delden partnervárosi kapcsolat révén szinte elsőként vegyék fel a kapcsolatot a városban lévő szociális intézményekkel.

Roel Bril az 1990-es években a deldeni De Jan Lucaskam Nyugdíjasház igazgatójaként dolgozott. 1993-ban az ő kezdeményezésére alakult ki együttműködés Keszthely Város Egyesített Szociális Intézményével, mely az elmúlt 13 év alatt sikeresnek mondható.

Bril Úr szervezésében a két intézmény nővéri kollektívája két alkalommal is részt vehetett szakmai tapasztalatcserén, valamint az elmúlt években jelentős gyógyászati segédeszközt, szakmai anyagot juttatott intézményünk részére. 1998-ban 12 kollégájával együtt Delden-Keszthely útvonallal jótékonysági kerékpártúrát szervezett, amely során az összegyűjtött 3,5 millió forint adományt az Idősek Otthona és az Idősek Gondozóháza javára ajánlotta fel. Áldozatos, karitatív tevékenységéért és azon munkájáért, melyet az évek során az Egyesített Szociális Intézményért kifejtett, Dr. Kulcsár Péter hivatalban lévő polgármester Keszthely Város Tiszteletbeli Polgármesterévé választotta Roel Brilt. Bril Úr 2000-ben nyugdíjba vonult és Keszthely közelében vásárolt egy kis házat, ahol májustól szeptemberig tartózkodik. Továbbra is aktív szervezőmunkát végez a szociális intézmények érdekében. Jelenleg is éppen gyűjtést szervez az Idősek Otthona részére, és anyagi támogatást nyújt a szociális intézményben élők számára szervezett kirándulásokhoz. Otthonában sok keszthelyinek adott szállást, akik Deldenbe vagy környékére látogattak. Barátokat, kollégákat, ismerősöket invitál arra, hogy érdemes ellátogatni Keszthelyre. Hitvallása, hogy a város szép és nagyon kedvesek az emberek.

Az ünnepség végezetével a Város Napja alkalmából évente egy alkalommal összeülő: Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusa nevében hangzott el tájékoztató. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete még 2004. májusában döntött arról, hogy felkér egy, a város életét segítő, városunkból elszármazott, de hozzá még kötődő, munkásságukkal híressé vált, hiteles és elismert személyekből álló testületet, egy tiszteletbeli magisztrátust, melynek tagjai fontosnak érzik az általuk is szeretett Keszthely gyarapodását, és ezért tenni is hajlandók. A magiszterek véleményükkel, javaslataikkal elősegítik a város gazdasági, idegenforgalmi, kereskedelmi, ipari fejlődését, melynek érdekében hazai és nemzetközi propagandát, lobbit fejtenek ki kapcsolataik felhasználásával. A testület évente egy alkalommal, a Város Napjához kapcsolódóan kerül összehívásra.

A kitüntetetteket és hozzátartozóikat, a Tiszteletbeli Magisztrátus tagjait, a Festetics család tagjait, a képviselő-testület tagjait, Jegyző Urat, valamint a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit a Kacsóh terembe egy rövid pezsgős koccintásra hívta meg Mohácsi József polgármester.