2006.06.03.

2007. február 13. (kedd)

Keszthely Város Napja
A Festetics-évforduló jegyében

Szoboravatás

„-A Festetics család legjelesebb tagja, az első európai gazdasági akadémia és a Helikoni Ünnepségek megalapítója születésének 250. évfordulóját 2005. december 31-én ültük. Ettől az időponttól kezdődően városunk és intézményei Festetics Györgyre emlékeznek” –kezdte ünnepi beszédét Mohácsi József polgármester a Város Napján, június harmadikán a Fő-téren tartott szoboravató ünnepségen.

Keszthely Város Napja
A Festetics-évforduló jegyében

Szoboravatás

„-A Festetics család legjelesebb tagja, az első európai gazdasági akadémia és a Helikoni Ünnepségek megalapítója születésének 250. évfordulóját 2005. december 31-én ültük. Ettől az időponttól kezdődően városunk és intézményei Festetics Györgyre emlékeznek” –kezdte ünnepi beszédét Mohácsi József polgármester a Város Napján, június harmadikán a Fő-téren tartott szoboravató ünnepségen.

A kastély keleti homlokzatának bejárata előtt áll Festetics Györgynek, a korabeli magyar irodalom mecénásának szobra, amit még Lukácsy Lajos készített 1902-ben. Sokan nem is tudják, hogy egészen 1945-ig Keszthely Fő-terén állt a tudományok és az irodalom bőkezű pártfogójának a szobra, ami most a kastélypark dísze. A történelem viharait követően a Helikon-kastélymúzeumból többszöri kísérlet után sem sikerült az eredeti helyére visszahozni a szobrot. Keszthely városa viszont mindvégig kötelességének érezte, hogy egy igazán környezetébe illő alkotással tisztelegjen a tetteivel rangot és hírnevet jelentő gróf emléke előtt. A Fő tér későbbi rekonstrukciójába maradéktalanul beillő, emberléptékű szobor megalkotásáról képviselő-testület idén márciusban döntött. A „Kultúra Magyar Városában”, melyet ugyancsak tavaly nyert el az iskolaváros, a 2006-os esztendő: Festetics-évként kerül majd rá a várostörténeti dokumentumokra. A hírneves pannon főúrra, gróf Tolnai Festetics Györgyre való emlékezésnek csak egy szakasza zárult le a múlt év végén azzal, hogy szülőhelyén: Simaságon emléktáblát avattak. Április másodikán a műpártoló hajlamú gróf halálának évfordulójáról emlékeztek meg. E nap köré szerveződött a Festetics városok hagyományos találkozója, amire Keszthely, Hévíz és Csurgó mellett idén meghívást kapott Simaság és Sopron is. A Festetics-alapítású iskolákon túl kilenc intézmény nevezését fogadták el a hagyományos vetélkedőre. A szellemi tornán középiskolák mérték össze a főúr életével, munkásságával kapcsolatos tudásukat. Megrendezték a Festetics városok tudományos ankétját, volt szentmise Festetics György emlékére, majd megkoszorúzták a főúr sírját a templomi kriptában. Ezen túlmenően, szerveztek egy emlékkoncert is a kastélyban. A város tavasszal, nagy sikerrel rendezte meg a Festetics György által elindított Helikoni Ünnepségsorozatot, amelynek már második alkalommal külföldi résztvevői is voltak. A Georgikon Majormúzeumban emléktáblát avattak, majd fákat ültettek tiszteletére, és kiállítás is nyílt a Balatoni Múzeumban. A Nők a Balatonért Egyesület Keszthelyi csoportja jóvoltából emléktáblát kapott a gróf testvére: Festetics Júlia, és a fenékpusztai volt Festetics Hajóépítő Műhely. A városi könyvtárban pedig előadások idézték vissza az iskolateremtő mecénás szellemiségét. A Fő tér sajátos építészeti és természeti karakteréhez igazodva készült el az egészalakos, Festetics György bronzszobor, amelyik a grófot ülő helyzetben, korhű öltözetben jeleníti meg. A bronzszobor viaszveszejtéses öntési eljárással készült. Ezzel a technikával a hagyományosnál is érzékenyebb, szebb felületet sikerült elérnie a Hermann Lipót-díjas bocföldei szobrászművésznek. A Zala-Art díjjal is kitüntetett szobrász nagy szakmai és művészi alázattal hozott létre olyat, amire sok évtized múlva is büszke lehet úgy a mindenkori városvezetés, mind a helyi polgárok. Egy javarészt idegenforgalomból élő városnak kötelessége olyan értéket létrehozni, ami tetszik a turistáknak, tetszik az itt élőknek. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a művészi értékű alkotásnak mindenki a csodájára jár majd. Mert ilyesfajta csodák is kellenek ahhoz, hogy még többen érezzék azt: érdemes a Balaton Fővárosába jönni, érdemes a Balaton legbiztonságosabb városában élni. Az avatóbeszéd végén a település vezetője köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a rekordidő alatt elkészült szobor mostantól impozáns ékköve lett a Fő térnek. Mint mondta: nem lenne szobrunk, ha a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 5-5 millió forinttal hozzá nem járult volna a költségek vállalásához. Külön köszönetet tolmácsolta Farkas Ferenc szobrászművésznek, Balogh Katalin építésznek, a környezet megtervezéséért; Balogh Miklósnak a Reneszánsz Rt. elnökének, a mészkőanyag rendelkezésre bocsátásáért; Borsos Balázsnak és Borsos Barnának a Fitotron-System Kft. vezetőinek a környezetépítésért. Hálával gondolt: Horváth Gáborra a Reneszánsz Zalaegerszeg Kft. vezetőjére, a tér kőmunkáinak elkészítéséért; Pálos Kálmánra a Göcsej-Flaszter Kft. igazgatójára a térburkolói munkák megvalósításáért. Fodor László a Fodorvill Bt. vezetője az elektromos tervezésért felelt, Szabó István ügyvezető irányításával a SZAVELEKTRO Kft. pedig az elektromos kivitelezés munkálataira ügyelt-nagy alapossággal. A kandeláberekért, padokért Süte Lajosnak a LÁMPAHÁZAK Kft. vezetőjének mondott köszönetet. A kertépítési feladatokat a VÜZ Kft. munkatársai végezték példás precízséggel. A polgármesteri hivatal egyes osztályai is embertpróbáló igyekezettel igazodtak a szoros határidőkhöz. Németh Gábor főépítész és Szigligeti Aladárnak a városüzemeltetési osztály vezetője is rengeteg energiát beleadva járultak hozzá a sikerhez.

Az ünnepségen felszólalt dr. Festetics György. A herceg a családja nevében megköszönte azt, hogy szépapját most abban a megtiszteltetésben részesítette a város, hogy ily rövid idő alatt egy nyitottságot sugárzó, szép szobrot emeltek neki.

Pünkösd ünnepe előtt egy nappal Csonka Nándor atya, Szücs Sándor atya a római katolikus egyház képviseletében, Szeker Éva evangélikus lelkész és Kuti Géza református tiszteletes pedig saját egyházközösségi híveik nevében mondtak ökomenikus áldást a szoborra, amely mostantól az egyik legszebb dísze lett a Fő-térnek. A történelmi egyházak által felszentelt, és megáldott szobor készítésében szerepet vállalókat, ez után a polgármester emlékplakettel jutalmazta. A Fő-téri Magyarok Nagyasszonya Pélbániatemplomban még délelőtt ünnepi szentmise kezdődött.