2006.07.07.

2007. február 13. (kedd)

Városi Semmelweis nap
Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték

A keszthelyi önkormányzat, annak szociális és esélyegyenlőségi bizottsága július derekán szervezett városi ünnepséget azok tiszteletére, akik nap nap után áldozatkészen vállalják a szolgálatot embertársaik egészségéért, a gyógyításért.

Városi Semmelweis nap
Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték

A keszthelyi önkormányzat, annak szociális és esélyegyenlőségi bizottsága július derekán szervezett városi ünnepséget azok tiszteletére, akik nap nap után áldozatkészen vállalják a szolgálatot embertársaik egészségéért, a gyógyításért. Az egészségügyi dolgozók ünnepnapját a városháza dísztermében tartották.

A vendégeket, egészségügyi szakdolgozókat, orvosokat a Sopron utcai óvodások kis műsorát követően Keszthely képviseletében Molnár Imre alpolgármester köszöntötte, kiemelve a tényt: a Balaton fővárosa szívügyének tekinti a helyi egészségügy helyzetét, annak folyamatos modernizálását. Mint elhangzott: a városi kórház fenntartójaként a jövőben is támogatják majd a részvételt az ésszerű fejlesztési pályázatokon. A közelmúltban három keszthelyi gyógyító kapott rangos elismerést. Városunk díszpolgára, a 94 esztendős dr. Réthelyi Jenő nyugalmazott főorvost a napokban köszöntötték abból az alkalomból, hogy éppen hetven éve tette le a hyppokráteszi esküt. Az orvosi hivatását magas szinten gyakorló Jenő bácsi Rubin-diplomájához e helyütt is gratuláltak.. Az egészségügyi miniszter június 30-án a Pro Sanitate-díjjal tüntette ki az immár 45 éve hivatását gyakorló dr. Gárdos Sándor háziorvost, nyugalmazott kórházigazgatót, aki a közelmúltban, Keszthely Város Napján megkapta a „Város Egészségügyéért” kitüntetést is. Több évtizeden keresztül végzett, kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült dr. Antal Károly a keszthelyi Városi Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Szakrendelés főorvosa. Az alpolgármester, hálájátt fejezte ki azért, mert a helyi egészségügy szakdolgozói Semmelweis nyomdokain járva, a rájuk bízottakat nagy lelkiismerettel, és odaadással igyekeznek ellátni. Keszthely város oktatási intézményeiben végzett felvilágosító tevékenységéért tüntették ki dr. Papp Mihály főorvost, dr. Papp Ervin adjunktust, dr. Göndöcs Zoltán szakorvost és dr. Novák Péter osztályvezető főorvost, Izer Lászlóné körzeti ápolót, dr. Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna csoportvezető és dr. Nagyné Czibor Éva védőnőt. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Keszthelyi Koordinációs Tanácsa által szervezett programok lebonyolításában való aktív közreműködésükért oklevélben részesítették: Katorné Simán Éva vezető ápolót, Takácsné Hajba Tímea körzeti ápolót.

Semmelweis Ignácról Maczucza Éva a szakbizottság elnöke emlékezett meg. A Keszthelyen másodízben megszervezett ünnepségen felszólaló elnökasszony a hitet és tudást szétszóró egészségügyi dolgozók szerepvállalását, a fizikai és lelki egyensúly megteremtéséért fáradozók munkájának fontosságát emelte ki. A városi egészségfejlesztési programokról a jelenlévők tájékoztató kiselőadásokat hallgattak végig.