2006.08.19.

2007. február 13. (kedd)

dr. Habsburg Ottó: Keszthely új díszpolgára
A magyarság méltó képviseletéért dolgozik

A keszthelyi képviselő-testület megtárgyalta a kitüntetések adományozására vonatkozó előterjesztés javaslatát és úgy határozott, hogy az utolsó Habsburg trónörökösnek: dr. Habsburg Ottónak a város érdekében kifejtett, annak hírnevét öregbítő kiemelkedő munkássága, egész életműve elismerésérül a legrangosabb: „Keszthely Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza.

dr. Habsburg Ottó: Keszthely új díszpolgára
A magyarság méltó képviseletéért dolgozik

A keszthelyi képviselő-testület megtárgyalta a kitüntetések adományozására vonatkozó előterjesztés javaslatát és úgy határozott, hogy az utolsó Habsburg trónörökösnek: dr. Habsburg Ottónak a város érdekében kifejtett, annak hírnevét öregbítő kiemelkedő munkássága, egész életműve elismerésérül a legrangosabb: „Keszthely Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza.

Habsburg Ottó, az egyik legrégibb európai uralkodócsalád tagja. Ő ugyan már 1961-ben lemondott trónigényéről, de az a herceg, akinek ősei birodalma felett egy időben „sosem nyugodott le a nap”. Ma a teljes európai egység feltétlen híve és legfőbb propagátora. I. Károlynak, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó császárának fia, mindig a keresztény értékeken nyugvó európai egységet részesítette előnyben. Immár több mint harminc esztendeje a Páneurópai Unió elnöke. Álma, hogy egyszer az Unió tagja lesz minden európai ország: Albániától Izlandig. A több nyelven, köztük magyarul is kiválóan beszélő Habsburg Ottó Svájcban, Portugáliában, Belgiumban, Spanyolországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban is élt, de immár több évtizede német állampolgár. A harmincas években szembefordult a nácizmussal, tiltakozott Ausztria bekebelezése ellen, így az Anschluss után a nácik üldözték őt. A II. világháború idején több ezer zsidónak segített elmenekülnie Európából. 1979 és 1999 között a német Keresztény-Szocialista Unió (CSU) képviselője volt a strasbourgi Európa Parlamentben, egyúttal ő volt az európai konzervatív pártok csoportjának vezetője. 1989-ben egyik szervezője volt a magyar-osztrák határon rendezett „páneurópai pikniknek”, amelynek során hétszáz kelet-német tudott nyugatra menni. Ez az esemény volt az előzménye a berlini fal leomlásának. Munkásságához tartozik 35 politikai és történelmi tárgy könyv is. Habsburg Ottó nagy formátumú politikus, kifogástalan européer. Soha nem engedett a populizmus kísértésének, és soha nem vette át a bulvárlapok hangnemét. Tudásának, kulturáltságának, született politikai érzékének köszönhetően mindig világosan állást tudott foglalni minden kérdésben. Személye Magyarországon is rendkívül népszerű. A rendszerváltás után komolyan még az is felmerült, hogy esetleg ő lehetne a Magyar Köztársaság elnöke. Magyarországért, a magyarságért, a magyarság ügyének következetes képviseletéért kifejtett kiemelkedő tevékenysége, egész életműve alapján méltó hát a kitüntetésre.

Mohácsi József Keszthely polgármestere tett javaslatot „Keszthely Város Díszpolgára” kitűntető címre.

A köztiszteletben álló, a magyar emberek körében is nagy tekintélynek örvendő személyiség mostantól Keszthely Város Díszpolgára.