2006.09.13.

2007. február 13. (kedd)

Országosan példaértékű
Munkahelyteremtő program a kistérségben

„Kalandra fel! Pályázzunk együtt!” Ez a jelmondata annak az egy évvel ezelőtt indult határ menti partnerséget támogató, magyar-szlovén PHARE CBC programnak, amelynek keretében a Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás, a Zala Megyei Munkaügyi Központtal, a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a helyi vállalkozókkal, intézményekkel, civilszervezetekkel, valamint a szlovéniai Muraszombat munkaügyi szervezetével lehetőséget kapott, hogy létrehozzon egy úgynevezett foglalkoztatási paktumot, ami a térség munkaerő- piaci gondjait hivatott enyhíteni. A program első szakaszát lezáró konferenciát a közelmúltban tartották a Balaton Színházban.

Országosan példaértékű
Munkahelyteremtő program a kistérségben

„Kalandra fel! Pályázzunk együtt!” Ez a jelmondata annak az egy évvel ezelőtt indult határ menti partnerséget támogató, magyar-szlovén PHARE CBC programnak, amelynek keretében a Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás, a Zala Megyei Munkaügyi Központtal, a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a helyi vállalkozókkal, intézményekkel, civilszervezetekkel, valamint a szlovéniai Muraszombat munkaügyi szervezetével lehetőséget kapott, hogy létrehozzon egy úgynevezett foglalkoztatási paktumot, ami a térség munkaerő- piaci gondjait hivatott enyhíteni. A program első szakaszát lezáró konferenciát a közelmúltban tartották a Balaton Színházban.

A mindenre kiterjedő előkészítő munka – számos megbeszélés, fórum, és több lépcsős egyeztetés – után idén márciusban létrejött a Keszthely-Hévízi Foglalkoztatási Paktum, végleges nevén a Phoenix Paktum. A Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás, valamint a Zala Megyei Munkaügyi Központ és Keszthelyi Kirendeltsége kezdeményezésére kilenc támogató partner, huszonhét önkormányzat, tizenöt munkaadó, négy képzőintézmény, tizenhárom civil és három szakmai szervezet, valamint két médium az együttműködési dokumentum aláírásával is kifejezte, hogy felelősséget érez és tenni kíván a térség foglalkoztatási helyzetének javításáért.

A program elsődleges célcsoportjai a pályakezdők, megváltozott munkaképességűek, nők, roma lakosság, tartós munkanélküliek, alacsony, vagy elavult képzettséggel rendelkező munkavállalók és munkanélküliek, 45 év feletti munkavállalók, helyi bejegyzésű és helyi érdekeltségű vállalkozások és munkaadók. A paktum segít abban, hogy a kistérség települései perspektívát nyújthassanak az itt élő fiatalok számára. Támogatást ad a lakosság képzéséhez, a vállalkozások, civil szervezetek fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy ne segélyből, hanem munkából éljenek meg az emberek. Előmozdíthatja a települések gazdasági és társadalmi helyzetének javulását, a minőségileg jobb munkahelyek létrejöttét, és a valós párbeszéden alapuló együttműködést.

A Phoenix Paktum eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérhették az érdeklődők egy rendszeres időközönként megjelenő hírlevélben. Szakemberek szerint a projekt több szempontból is példaértékű a hazai paktumok között. Egyrészt, mert az országban elsőként készültek el az elvárásoknak megfelelően elkészített szakmai anyagok, átfogó helyzetelemzés, foglalkoztatási stratégia és munkaprogram, másrészt, mert a projekt keretében elkészült egy foglalkoztatási adatbázis, mely a kistérségi honlapon (www.keszthely-heviz.hu) az országban elsőként kínál ilyen szintű álláskereső lehetőséget, munkaerő-piaci információkat. A Keszthely-Hévízi Foglalkoztatási Paktum 16 helyszínen foglalkoztatási információs bázisokat, úgynevezett Phoenix Pontokat hozott létre a kistérségben, ezzel biztosítva a széles körű hozzáférést és tájékoztatást azok számára is, akiknek otthonában nincs lehetőség Internet, illetve számítógép használatára.

Megkezdődött annak a tizenhat projektnek az előkészítése, melyek illeszkednek a térség adottságaihoz, a foglalkoztatási stratégiához és a jövőbeni pályázati lehetőségekhez. Ezek megvalósulásához azonban a továbbiakban is párbeszéden alapuló együttműködésre, és sikeres pályázatokra van szükség-hangzott el a Foglalkoztatási Paktum első szakaszát lezáró konferencián a Balaton Színház és Konferenciaközpontban.