2006.12.14.

2007. február 13. (kedd)

„Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntetés átadása

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 30-i ülésén az általa alapított kitüntetés adományozásáról határozott.

Ezen kitüntetéssel az önkormányzat méltó módon kívánja megörökíteni, elismerni azon személyek mukáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.

Mindezekre figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely város érdekében kifejtett, szakmai és közösségi munkássága elismeréséül a „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntetést adományozta

Prótár Miklós
rendőralezredes, a keszthelyi rendőrkapitányság
kapitányságvezető-helyettese, közrendvédelmi osztályvezetője
részére.

„Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntetés átadása

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 30-i ülésén az általa alapított kitüntetés adományozásáról határozott.

Ezen kitüntetéssel az önkormányzat méltó módon kívánja megörökíteni, elismerni azon személyek mukáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Keszthely város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.

Mindezekre figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely város érdekében kifejtett, szakmai és közösségi munkássága elismeréséül a „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntetést adományozta

Prótár Miklós
rendőralezredes, a keszthelyi rendőrkapitányság
kapitányságvezető-helyettese, közrendvédelmi osztályvezetője
részére.

Prótár Miklós 1951. november 15-én született Felsőpáhokon. 1974. február 1-jén került a rendőrség hivatásos állományába, bűnügyi szakterületre. A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakát munkája mellett végezte el. Szorgalmas munkájának eredményeképpen a Közrendvédelmi Osztályra került parancsnoki beosztásba, előbb alosztályvezető, osztályvezető-helyettes, majd osztályvezető beosztásokba.

Több évig mentor koordinátorként is kiváló teljesítményt nyújtott. 2005. január 1-jétől való nyugállományba vonulásáig kapitányságvezető-helyettesként segítette a rendőrkapitány munkáját.

Prótár Miklós 1979. április 15-e óta alosztályvezetőként, majd később osztályvezetőként irányította a Keszthelyi Rendőrkapitányság nyári idegenforgalmi tevékenységét. Vezetésével a helyi és különöző rendőri szervektől érkező erőket szakszerűen sikerült bevonni a megnövekedett rendőri feladatok hatékony végrahjatására. Az idegenforgalmi szezon közbiztonsági helyzete további jelentős javulást mutat. A Zalai Balaton-parton lényegesen kevesebb jogsértés történt és városunk nyilvános helyei, közterei továbbra is biztonságosak. Szakmai tudását folyamatosan átadta a fiatal parancsnoktársaknak és az irányítása alatt tevékenykedő kezdő rendőröknek. Felkészültsége példaértékű beosztottai előtt, több évtizedes tapasztalata érződik a feladatok végrehajtása során.

Lelkiismeretes munkája elismeréseképpen háromszor soron kívüli elismerésben, két alkalommal ORFK, tizenegy alkalommal megyei szintű és számos alkalommal rendőrkapitányi dicséretben és jutalomban részesült.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közösségi munkája elsimeréséül adományozta Prótár Miklós részére a „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntetést.