2005.08.01.

2006. november 24. (péntek)

Beszámoló a vizsgálat eredményéről
Belső ellenőrzés a kórházban

A Keszthelyi Városi Kórháznál belső ellenőrzést végzett a polgármesteri hivatal, mert egy, a kórháznál 90 napos próbaidőre felvett dolgozó – akit a kórház a próbaidő lejártát követően mégsem foglalkoztatott tovább – megvádolta az intézményt, hogy a kórház által alapított egyszemélyes Kft. és az anyaintézmény között szabálytalan gazdasági kapcsolatok állnak fenn.

Beszámoló a vizsgálat eredményéről
Belső ellenőrzés a kórházban

A Keszthelyi Városi Kórháznál belső ellenőrzést végzett a polgármesteri hivatal, mert egy, a kórháznál 90 napos próbaidőre felvett dolgozó – akit a kórház a próbaidő lejártát követően mégsem foglalkoztatott tovább – megvádolta az intézményt, hogy a kórház által alapított egyszemélyes Kft. és az anyaintézmény között szabálytalan gazdasági kapcsolatok állnak fenn.

A témával kapcsolatban Mohácsi József polgármester a kórház vezetőinek jelenlétében tartott sajtótájékoztatót. Mint elhangzott, a pénzügyi szabálytalanságokat feltételező vádaskodást egy hasonló témák kapcsán elhíresült helyi weblap is közzétette, s a szóbeszédek és a vádaskodások miatt a polgármesteri hivatal belső ellenőrei megvizsgálták, van-e alapja a felröppent feltevéseknek. Mohácsi József polgármester beszámolt a vizsgálat eredményéről, e szerint az ellenőrzés megállapította, hogy a kórház és az általa alapított MEDERG Kft. gazdasági szervezetek között a jogszabályok által tiltott pénzeszköz-átadás, az intézményi források jogtalan felhasználása és egyéb, a büntetőjogi felelősség körébe sorolható cselekmény nem fordult elő. A MEDERG Kft. éves szinten 50-60 millió forint értékben nyújt energiaszolgáltatást a kórháznak, melynek számlákkal igazolt ellenértékét az intézmény téríti a Kft-nek. A vizsgálat felhívta ugyanakkor a kórház vezetését, hogy belső szabályzataiban rögzítse a kft-vel való együttműködés eljárási rendjét, hozzanak létre felügyelő bizottságot, s a gazdasági kapcsolatokban zárják ki az esetleges összeférhetetlenségre utaló elemeket. Az alaptalan vádaskodást felvállaló honlap ellen a kórház még az elmúlt év őszén megtette a rendőrségi feljelentést, amire a rendőrség azóta sem reagált. A város vezetése ugyancsak megteszi a vádaskodás ügyében a jogi lépéseket.