2005.08.18.

2006. november 24. (péntek)

Új pályázat a Libás hasznosítására

Keszthelyen rendkívüli testületi ülést tartott a város önkormányzata, mert a három témából álló napirend megtárgyalása sürgősségi okokból nem tűrt halasztást.

Új pályázat a Libás hasznosítására

Keszthelyen rendkívüli testületi ülést tartott a város önkormányzata, mert a három témából álló napirend megtárgyalása sürgősségi okokból nem tűrt halasztást.

Zárt ülésen született döntés a Libás-térség idegenforgalmi hasznosítására kiírt pályázat újbóli kiírásáról, szeptember végéig várják az új pályázók jelentkezését.

A továbbiakban a roma térségi foglalkoztatási asszisztens hálózat kialakításáról született döntés. A Zala Megyei Munkaügyi Központ és a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége közös munkaerő-piaci pályázaton kíván részt venne, roma foglalkoztatási asszisztensi hálózat kiépítésére. A pályázat Zala megyében 7 fő érettségizett roma fiatal részére biztosítana 15 hónapos képzést, majd garantált 6 hónapos foglalkoztatást hét település – Galambok, Garabonc, Keszthely, Pacsa, Sármellék, Újudvar, Zalakomár térégében. A képzési program és a gyakorlat megszerzéséhez szükséges foglalkoztatás szeptember 1-től 2006. november 30-ig tart, az elnyert pályázati forrás felhasználásával. A továbbfoglalkoztatás – ami a pályázat feltétele – 2006. december 1-jétől az önkormányzatok által biztosított álláshelyeken és finanszírozásában valósulna meg. A program célja olyan képzés biztosítása, ami a későbbiekben alkalmassá teszi a szakképzett asszisztenseket a hátrányos helyzetű, elsősorban roma emberek foglalkoztathatóságának elősegítésére, pályázatok, új lehetőségek felkutatására, azok megvalósítását támogató személyek bevonásával. A keszthelyi testület döntött az egy fő képzéséhez szükséges bér és a járulékok költségvetésbe való beépítéséről.