2005. Augusztus

2006. november 24. (péntek)

Startra kész iskolák
Nyári felújítások Keszthelyen

Keszthely Város Önkormányzatának képviselő-testülete márciusi ülésén intézményeinek felújítása szándékával 25 millió forint elköltéséről határozott.

Startra kész iskolák

Nyári felújítások Keszthelyen

Keszthely Város Önkormányzatának képviselő-testülete márciusi ülésén intézményeinek felújítása szándékával 25 millió forint elköltéséről határozott. Áprilisban azután jóváhagyták a zárszámadási rendeletet, mely tételesen tartalmazta az egyes intézmények pénzmaradványát, melyből a további felújítások finanszírozhatók. Ezen túlmenően testületi, illetve bizottsági döntések alapján is sikerült pénzt átcsoportosítani a különféle alap- és középfokú oktatási és nevelési intézményeket érintő munkákra, melynek összértéke idén megközelíti a 35 millió forintot.

A város oktatási intézményeiben lázas munka kezdődött. A megyei fenntartású iskolák összesen közel 12 milliót kaptak a várostól: a Zöldmező utcai iskola 3, a Vajda János gimnázium 1,7, az Asbóth Sándor szakközépiskola 2,5, a Nagyváthy János szakközépiskola 4,7 millió forintot költhet el. A felújításra átcsoportosított intézményi finanszírozás kerete az iskolák vonatkozásában 17,8 millióra rúg. A VSZK tűzjelző rendszer kiépítésére és a kollégiumi szárny lapostető beázásmentesítésére 3 milliót kapott, a Csokonai ÁMK pedig 1,5 milliót a bejárati lépcső és a sportcsarnok elektromos berendezéseinek modernizálására. A fűtés szabályozórendszerének kiépítésére, a bejárati kerítéskapura és tornatermi vizesblokkra 2,7 milliót fordíthatnak az Egry iskolában. A legnagyobb összeget, 10,6 milliót a Csány Szendrey Belvárosi Iskola költhet el nyílászáró cserékre, a volt Nevelési Tanácsadó épületblokkjára, csapadékvíz elvezetésre, homlokzatfelújításra, továbbá az iskolaépület modernizálására. A Csány iskola az újjáépítési célokra mindösszesen 8,6 milliós pénzmaradvánnyal rendelkezett. Intézményi fenntartóként a Veszprémi Érseki Hivatal tíz milliónál is többet fordított a Ranolder iskola modernizálására. Az épület első emeletének villanyhálózatát teljes egészében újra cserélték, a termek nagy része új parkettát, más részük friss csiszolást és lakkozást, illetve vadonatúj fali lambéria borítást kapott. Augusztus közepére a tantermek, irodák, folyosók, vizesblokkok festése is sikeresen befejeződött. Az intézmény felújítási terve mellé ez év végéig elkészíti majd a teljes, szakaszolt kivitelezésű, építészeti modernizációs tervet. Pályázaton nyert pénz és saját erő fölhasználásával 800 ezer forintért új bútorokat és taneszközöket is vásároltak. Az irodai munkavégzést könnyítő szoftver beszerzésén túl jelentős előrelépés történik az informatikai oktatás terén. Egy számítástechnika oktatásával foglalkozó iskola tantermeket bérel az intézménytől, és a bérleti díj fejében a katolikus iskola diáksága is használhatja a modern gépeket.