2005.09.08.

2006. november 24. (péntek)

Egyhangúlag fogadták el a vitatott költségvetést
Nem vagyonfelélés folyik, hanem értékek teremtődnek

Soron kívüli testületi ülést tartott Keszthely önkormányzata, elsősorban a határidős pályázatokhoz szükséges döntések okán. Így hozzájárultak a hivatásos önkormányzati tűzoltóság 30 darab védőruházat beszerzéséhez nyújtandó 1, 2 millió forint önrész biztosításához.

Egyhangúlag fogadták el a vitatott költségvetést
Nem vagyonfelélés folyik, hanem értékek teremtődnek

Soron kívüli testületi ülést tartott Keszthely önkormányzata, elsősorban a határidős pályázatokhoz szükséges döntések okán. Így hozzájárultak a hivatásos önkormányzati tűzoltóság 30 darab védőruházat beszerzéséhez nyújtandó 1, 2 millió forint önrész biztosításához.

A képviselők döntöttek a közoktatási intézmények taneszköz-fejlesztésre biztosított 5 millió forint önkormányzati, illetve a közel 9 és félmillió forint központi normatív támogatás felosztásáról is. Az összességében mintegy 14 és félmillió forint felosztásáról tájékoztatták az érintett intézményeket. Döntés született a jövő évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételről is. Ebben az évben az önkormányzat 52 hallgatónak biztosít támogatást, s ez kiegészül a megyei önkormányzat és az Oktatási Minisztérium ösztöndíjrészével. A jövő évre tervezett támogatási összeg betervezésre kerül a 2006-os költségvetésbe.

A képviselők áttekintették az önkormányzat első félévi gazdálkodását is. Az önkormányzatiság létrejötte óta első ízben fordul elő, hogy a gazdálkodáshoz nem kellett hitelfelvétel, bár rendelkezésre áll a hiányként tervezett több mint 500 milliós hitelkeret, jelenleg semmilyen hitelt nem használnak. A városnak 66 milliárd forintra tehető a vagyona, ebből közel 4 milliárdnyi az értékesíthető vagyon. Az időarányosan befolyó bevételek eddig mintegy 53 százalékra teljesültek. Többmilliós pályázati támogatást – utófinanszírozás okán – csak az ősz folyamán, illetve jövő év januárjában folyósítanak, így várható, hogy az idei gazdálkodást negatív előjelű számok nélkül tudja teljesíteni a hivatal. A város bevételei időarányosan 53 százalékban teljesültek, s 58 millió forint van céltartalékban. A jobboldal részéről a vita során elhangzott, hogy csupán egy rosszul elkészített költségvetést teljesítenek jól az intézmények, s fogalomzavarok vannak az ingatlanok értékesítése és hasznosítása között. Válaszként megfogalmazódott, hogy nem történik vagyonfelélés, folyamatosan értékek képződnek, s ezt a folyamatot kell folytatni. A konkrét számok vizsgálata alapján folytatni kell az ésszerű gazdálkodást. A vita ellenére a testület egyhangúlag elfogadta Keszthely első félévi gazdálkodásának mérlegét.

Zárt ülésen született döntés a Lóczy Lajos utcai gyűjtőút térburkolás és csapadékvíz elvezetés kivitelezőjéről. Az egyszerű közbeszerzési eljárást követően a három ajánlattevő közül a gyenesdiási HIDROBAU Kft-t bízták meg a munka elvégzésével. A teljes beruházás költsége mintegy 30 millió forint, ebből a Balaton Fejlesztési Tanács 10 millió forint támogatást nyújt Keszthely sikeres pályázatának köszönhetően. Hosszú évek után végre 68 millió forintnyi támogatással 100 milliós önrész biztosításával közel 20 önkormányzati út teljes felújítása kezdődik a napokban, s még az ősz folyamán el is készülnek ezzel a munkával a kivitelezők.