2005.09.27.

2006. november 24. (péntek)

Sok feladat vár a fiatal gazdászokra az EU-ban
Tanévnyitó a VE Georgikon karán

A Veszprémi Egyetem Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán – az ökumenikus istentiszteletet követően – ünnepélyes kari tanácsülésen fogadták hallgatóvá az első éves diákokat, akiket ezúttal dr. Kristóf János, a Veszprémi Egyetem rektorhelyettese köszöntött.

Sok feladat vár a fiatal gazdászokra az EU-ban
Tanévnyitó a VE Georgikon karán

A Veszprémi Egyetem Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán – az ökumenikus istentiszteletet követően – ünnepélyes kari tanácsülésen fogadták hallgatóvá az első éves diákokat, akiket ezúttal dr. Kristóf János, a Veszprémi Egyetem rektorhelyettese köszöntött.

Mint hangsúlyozta, az integrált egyetem célja, hogy a Pannon térségben biztosítsa a minőségi felsőoktatást, s fejlessze az innovatív gondolkodást az összesen öt karon tanuló mintegy 11 ezer diák számára. Hazánk aktív résztvevője kell legyen az EU-ban zajló gazdasági folyamatoknak, mert csak így sorakozhat fel a potenciális nyertesek sorába. Ehhez kínál a hallgatóknak kiváló alapokat a Georgikon kar.

Keszthelyen, a Georgikon karon összességében 1488 hallgató kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait a most kezdődő tanévben. A tanévnyitón az első évesek eskütételét követően dr. Dublecz Károly docens, a Georgikon Kar dékánja mondott tanévnyitó beszédet, elsőként megemlékezve a 250 éve született alapítóról, Festetics Györgyről, valamint Nagyváthy Jánosról. Mint mondta, a megszorítások ellenére is jól sikerült a beiskolázás, a 474 első éves hallgatóval együtt 1064-en nappali tagozaton, 424-en levelező szakon kezdik meg tanulmányaikat. A dékán szólt a pályázati sikereknek köszönhető fejlesztésekről is, majd az első évfolyamosoknak hangsúlyozta, életük legszebb időszakát kezdik meg Keszthelyen. Mohácsi József köszöntőjében keszthelyi polgárokká fogadta a tanulmányaikat megkezdő első éveseket. Az ünnepélyes kari tanácsülésen 65 év szolgálatáért vasdiplomát vehetett át Ancsányi Sándor, Bátki József. Dr. Bondor László. Gyarmati Gábor, valamint Gyímesi Gyula. Georgikon emlékérmet kapott dr. Jenzel Gábor, a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat pedig Cirkos János agrármérnök szakos hallgató vehette át.