2005.09.27.

2006. november 24. (péntek)

Ösztöndíj-támogatás az öregdiákoktól
300 ezer forint a hátrányos helyzetű tanulóknak

A 12 éve alapított Vajda János Öregdiákok Egyesülete az elmúlt évek során 52 jó tanuló, de hátrányos helyzetű gimnáziumi diáknak juttatott 5-5 ezer forint ösztöndíjat.

Ösztöndíj-támogatás az öregdiákoktól
300 ezer forint a hátrányos helyzetű tanulóknak

A 12 éve alapított Vajda János Öregdiákok Egyesülete az elmúlt évek során 52 jó tanuló, de hátrányos helyzetű gimnáziumi diáknak juttatott 5-5 ezer forint ösztöndíjat.

A szociális támogatást ez évben is biztosítják a jó tanuló, ám hátrányos helyzetben lévő tanulók számára. A feltétel a szociális rászorultság mellett a legalább 4,5-es tanulmányi átlag elérése. Az egyesület a döntések során figyelembe veszi az osztályfőnökök javaslatát, majd a családlátogatás során ismerkedik meg az otthoni szociális körülményekkel. A 2005/2006-os tanévben hat tanuló esetében segít a havi ötezer forint, ez összességében 300 ezer forint támogatást jelent az egyesület részéről.

Ugyancsak jelentős segítséget kaptak azok a gimnazisták, akik az elmúlt évek során tankönyv vásárlásához kaptak segítséget az egyesülettől. Mint dr. Máté László elnök elmondta, évente 3-5 diák kért, és kapott ezen a címen egyszeri alkalommal 8-8 ezer forint segélyt. Az idei évben három tanuló kért és kapott tíz-tíz ezer forint támogatást a tankönyvek beszerzéséhez.

Az öregdiákok ezen felül még támogatást nyújtanak a gimnázium szakköreinek, művészeti csoportjainak is az évi működés biztosításához.