2005.10.21.

2006. november 24. (péntek)

15 éve önálló a Közgazdasági Szakközépiskola
Biztosított az eszközrendszer a színvonalas oktatáshoz

A keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola október 21-én tartotta 15 éves jubileumi ünnepségét.

15 éve önálló a Közgazdasági Szakközépiskola
Biztosított az eszközrendszer a színvonalas oktatáshoz

A keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola október 21-én tartotta 15 éves jubileumi ünnepségét. A jubileumi gálaműsor elején a fenntartó megyei önkormányzat nevében Kiss Bódog Zoltán elnök magasra értékelte az intézményben folyó oktatást úgy szakmai, mint pedagógiai szempontból.

A jubileumi gálaműsor a Balatoni Kongresszusi Központ és Színházban kiállítás megnyitóval kezdődött, Kálmánné Bodó Edit, az intézmény igazgató-helyettese ajánlotta az érdeklődők figyelmébe Jani Nóra – az iskola egykori tanára – ólomüveg dísztárgyait, valamint Cserép Gabriella – az intézmény egykori diákja – festményeit. Az elmúlt 15 év eseményeiről, az intézményben való oktatásról Bajna Zsoltné igazgató számolt be a színháztermet zsúfolásig megtöltő vendégeknek, egykori diákoknak, s az érdeklődő szülőknek.

Kiss Bódog Zoltán, a fenntartó megyei közgyűlés elnöke elsőként a testület elismerő üdvözletét adta át, majd kiemelte, a Közgazdasági Szakközépiskolában folyó oktatás olyan igényt elégít ki, amellyel ma bárhol megállhatják a helyüket az itt képesítést szerzett növendékek. Bár a város kénytelen volt átadni az intézményt a megyének, ennek ellenére ez a viszonylag családias jellegű iskola azt bizonyítja, hogy nem mindig a nagy integrációk az életképesek. Ez a kis közösség olyan feltételeket és olyan eszközrendszert tud biztosítani a magas színvonalú oktatáshoz, amely az itt végző diákok számára megalapozza a biztos jövőt. Jókívánságként még sok hasonló jubileumot kívánt Kiss Bódog Zoltán, majd egy festményt adott át az intézménynek a megye ajándékaként.

Zemankovics Ferenc alpolgármester köszöntőjében azt kérte, hogy a ma már a megye határain túl is ismertté vált intézmény folytassa azt az egyre magasabb színvonalú munkát, amely az országos rangsorban is figyelemre méltóvá tette. Külön szólt a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók egyre növekvő számáról is, mert például a Georgikon Karon is egyre több volt közgázos diák tanul tovább. Az alpolgármester az önkormányzat ajándékaként egy erre az alkalomra készült jubileumi emlékplakettel gratulált a születésnap alkalmából.

Bajna Zsoltné igazgató emléklapot adott át azoknak a kollégáinak, akik az intézmény avatása óta ott tanítanak, dolgoznak, így Cservenkáné Batha Csillának, Fekete Kálmánnénak, Lévai Piroskának, és Szabó Antalnénak, valamint Horváth Péter gondnok, klubvezetőnek.

A kollégák felkérésére Cservenkáné Batha Csilla tanárnő szólt a pedagógusi hivatásáról, a hivatástudat kialakulásáról a pályán töltött több mint harminc év tükrében. A szaktárgyai mellett ifjúságvédelmi felelősként dolgozó tanárnő szólt a munkájában elengedhetetlen bizalom és őszinteség szerepéről is. „Saját diákkori – pozitív-negatív – tapasztalatainkat kell pozitív értelemben áttenni a nevelői munkánkba, önmagunkkal szemben kell igényesnek lennünk, hogy kivívhassuk a diákjaink tiszteletét. Példaképpé kell válnunk, hogy a megfelelő magatartásformát, a tanulmányi eredményeket elvárhassuk… Fel kell vállaljuk saját hibáinkat is, hiszen ezzel csak növekszik a tekintélyünk, s ezzel alakíthatjuk ki önmagunkkal szemben is az önkritikán alapuló, sokrétű igényességet. A diákoktól azt kell elvárni, amire képesek, a munkájuk, a tanulás ne terhet, hanem örömet jelentsen számukra. Mert a „nagy egészben” észre kell venni azokat a kicsi, apró értékeket is, amelyek a fejlődést igazolják… A gyerekeinknek szükségük van a megbecsültségre, az érzésre, hogy szeretik, elfogadják, meghallgatják és segítik őket. Fontos számukra, hogy van olyan dolog az életükben, amit jól tudnak megvalósítani, probléma, amelyet kiválóan meg tudnak oldani. Meg kell tanulniuk, hogy felelősséget vállaljanak tetteikért és elfogadják azok következményeit.”

A nagysikerű jubileumi gálaműsorban felléptek – az alakuló testvériskolai kapcsolat jegyében – a komárnói Sellye János Gimnázium tanulói, az intézmény egykori és jelenlegi diákjai, valamint tanárai. Az ünnepi fogadáson ugyancsak Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke mondott pohárköszöntőt.