2005.10.28.

2006. november 24. (péntek)

Kifutópályán a foglalkoztatás
Határmenti partnerség

A foglakoztatási helyzet javítását célzó partnerségről volt szó azon a fórumon, amelyet a munkaerő gazdálkodásban érintett szervezetek, és a térség vállalkozói számára rendeztek a napokban, a sármelléki reptéren.

Kifutópályán a foglalkoztatás
Határmenti partnerség

A foglakoztatási helyzet javítását célzó partnerségről volt szó azon a fórumon, amelyet a munkaerő gazdálkodásban érintett szervezetek, és a térség vállalkozói számára rendeztek a napokban, a sármelléki reptéren.

Egy határ menti partnerséget támogató, magyar-szlovén PHARE CBC program keretében 51 millió forintot nyert a közelmúltban a Keszthely-Hévízi Kistérségi Társulást alkotó 27 település. Az összegből a foglalkoztatás javítását célzó, minta értékű modellt szeretnének megvalósítani a térségben a Zala Megyei Munkaügyi Központtal, a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a helyi vállalkozókkal, valamint a szlovéniai Muraszombat munkaügyi szervezetével közösen. Hasonló együttműködéseknek az Európai Unió több tagországában már pozitív tapasztalatai vannak.

A foglakoztatási paktum létrejöttét kezdeményező KHKT Munkaszervezet irodavezetője, Huszti Levente elmondta, hogy a fórum helyszínéül azért a Fly Balatont választották, mert reményeik szerint a reptér tervezett fejlesztése jelentős változásokat hozhat a térség életébe. Hangsúlyozta: az együttműködést senkire nem kívánják ráerőltetni, mindenki maga döntheti el részt kíván-e venni a programban. A továbbiakban egyébként az önkormányzatok, és a munkaadók mellett a képzőintézményeket is megszólítják. Az információgyűjtés során november, december környékén célzott interjúkat is készíttetnek. Ebbe elsősorban azokat a lehetséges partnereket vonják be, akiknek a részéről érdeklődést tapasztalnak.

Hollósi Szabolcs a paktum előkészítési munkáiban résztvevő BFH Európa Kft. ügyvezetője a sármelléki rendezvényen szintén fontosnak tartotta megemlíteni, hogy most még csak a megalapozó munka, a helyzetelemzés folyik, ahol inkább a feladat meghatározás kerül előtérbe. A lehetőségekről, konkrét projekttervekről csupán néhány hónap múlva lehet beszélni.

A légikikötőt működtető Cape Clear Aviation képviselői, Richter Richárd fejlesztési igazgató, valamint Palkó Lajos marketing-igazgató kiemelték: várható, hogy a közeljövőben a Malév, és a svájci Helvetic is sűríti járatait, és a tervek szerint új útvonalakkal is bővül a kínálat. A jelenlegi, mintegy 25 ezres utaslétszám, valamint a kihasználtság növekedésével a környékbeli, meghatározó településekre is számos feladat vár, a fogadókészség minőségi, és mennyiségi fejlesztésének terén. A fórum meghívott vendégei egyébként a helyszínen Zóka István reptér üzemeltetési igazgató vezetésével megtekinthették a leendő utasforgalmi terminált, amely elkészülte után várhatóan 20-25 új álláshelyet jelent majd a reptéren. Emellett az egyes településeken létrejövő, vagy megújuló, idegenforgalomra épülő beruházások is újabb munkahelyeket teremthetnek.

Bubla Zoltán a Keszthely Térségi Vállalkozói Klub elnöke a foglalkoztatási paktum előkészítése kapcsán leszögezte: a vállalkozók nélkül ezt lehetetlen megvalósítani. Ezért is büszke, hogy a klubtagok érdekeltnek érzik magukat az együttműködésben, és jelentős számban képviselték a környékbeli gazdaságot a sármelléki fórumon. A klubelnök, aki egyben a szervezést felvállaló csapat tagja is, kifejezte reményét, hogy egyre több vállalkozó jön rá: bár eleinte időt kell szánni a program megismerésére, ez nem egy újabb csapás rájuk nézve, hanem lehetőség, amely nagyot lendíthet a munkaerő-gazdálkodás szekerén.

A kistérségi társulás vezetői egyébként az aktuális problémák begyűjtése, és a konkrét fejlesztési elképzelések megfogalmazása után, áprilisra tervezik a tényleges foglakoztatási paktum aláírását. A résztvevők előtte és azt követően is munkamegbeszéléseken, szemináriumokon bővíthetik ismereteiket.