2005.11.07.

2006. november 24. (péntek)

Óvni a kulturális örökségünket
Két éve alakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete

2003 októberében alakult a szervezet 20 fővel. A csoport feladata, összhangban az Országos Szövetséggel a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.

Óvni a kulturális örökségünket
Két éve alakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete

2003 októberében alakult a szervezet 20 fővel. A csoport feladata, összhangban az Országos Szövetséggel a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.

Mindezeken felül az emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, euró-atlanti integráció elősegítése is a céljaik közé tartozik.

Vozár Péterné, a Rákóczi Szövetség Keszthely és Térsége Helyi Szervezetének elnöke elmondta, hogy 2003-ban rajz-és történelmi vetélkedőt szerveztek II. Rákóczi Ferenc életéről, amelyen több mint 160 tanuló vett részt. 2004-ben hasonló vetélkedő volt Balassi Bálint életéről és a török korról. Ebben az évben pályázatot hirdettek a határon túl élő magyar fiatalok részére is „Lakóhelyem története” címmel. 2005-ben a pályázat témája a hazaszeretet, minden korosztály részére, a kicsiknek elsősorban a szűkebb környezet, a táj szeretete, irodalmi alkotás illusztrációja. A beadási határidő november 25.

2005. májusában a térségi Civil Szövetség tagjaként „Honfoglalás Keszthelyen” címmel városismereti társasjátékot szerveztek. A „Nagy Könyv” játék alkalmából felolvasó délutánt tartottak a városi könyvtárban. Rendszeresen részt vesznek a környék és az Országos Szövetség által Budapesten szervezett Rákóczi megemlékezéseken, koszorúzásokon.

– Kapcsolatokat építünk ki Kárpátalján és Felvidéken, Szlovéniában, Erdélyben és a csángóknál – mondta az elnök asszony. – Az elmúlt két évben segítséget nyújtottunk 47 moldvai csángó gyermek keszthelyi vendégfogadásában, és 2004 őszén egy kamionnyi adományt juttattunk el a Dévai Szent Ferenc alapítvány segítségével Moldvába. Rendszeres kapcsolatot ápolunk a szlovéniai csentei Petőfi Művelődési Egyesülettel, akikkel közelségük miatt évente több alkalommal is találkozhatunk. Tagjaink és szimpatizánsaink 2004 és 2005 nyarán is részt vettek az Országos Szövetség által Pannonhalmára szervezett Kárpát-medencei Magyar Történelemtanárok táborában. Márciusban a Vajda János Gimnázium tanulói az Országos Szövetség szervezésében a felvidéki Somorjára utazhattak, hogy együtt ünnepelhessék március 15-ét az ottani diákokkal. Szeretnénk városunkban is egy Rákóczi emlékhelyet, ahol megemlékezhetünk a fejedelemről méltó módon.