2005.11.25.

2006. november 24. (péntek)

20 éves a keszthelyi Csokonai ÁMK
Jubileumi évkönyv és rendezvénysorozat

1985-ben rakták le az alapkövét Keszthelyen a Csokonai ÁMK-nak, amelyet a kor követelményeinek megfelelően sportcsarnokkal kibővítve kezdtek el építeni.

20 éves a keszthelyi Csokonai ÁMK
Jubileumi évkönyv és rendezvénysorozat

1985-ben rakták le az alapkövét Keszthelyen a Csokonai ÁMK-nak, amelyet a kor követelményeinek megfelelően sportcsarnokkal kibővítve kezdtek el építeni. Az intézmény a jubileumi év alkalmából számos programot szervez, s ennek kezdeteként az elmúlt hét végén egy impozáns rendezvényt tartottak a szülők bevonásával.

Keszthely máig legmodernebb, számos városi és sportrendezvénynek helyet biztosító oktatási intézménye a jubileumi év keretében igyekszik bemutatni a városnak, hogy az ott folyó munka milyen magas színvonalon zajlik. Rövidesen megjelenik az elmúlt 20 év munkáját, eredményeit összefoglaló évkönyv is, amelyben Mohácsi József polgármester köszöntőjében egyebek mellett így fogalmaz: „Tökéleteset alkotni, amióta világ a világ, nem sikerült még embernek. Törekvéseink mégis ezt a soha meg nem valósuló célt kergetik. Ez a harc tette elismertté, néha tétován lépkedővé, útkeresővé és nagyon sokszor sikeressé ezt az intézményt.”
A könyv előszavában Dósa Zsolt igazgató így ír: „A ma sokat hangoztatott értékvesztő világban az iskola lehet az a biztos pont, amely védi, menti, továbbadja múltunk értékeit, egyben segít lépést tartani az új kihívásokkal, amelyre változó korunk szólít fel bennünket. Egy iskola életének körforgásában mindig vannak elmúlások, amelyekben valami mindig újjá is születik. Nekünk minden szempontból szem előtt kell tartanunk a megújulás lehetőségeit.”
A hétvégi rendezvényen az igazgató elmondta, a szakmai munkában is az ésszerű változtatás a cél, s a szülők bevonásával közösen keresik az új utakat, a művészeti és integrált oktatás területén. Ennek is köszönhetően jött létre az önkormányzat segítségével a Művészeti Iskola moderntánc tagozata, amely mára több mint 130 növendéket foglalkoztat. Az oktatási forma létjogosultságát bizonyítják az elért eredmények, amelyek közül kiemelkedik a tagozat diákjai által elért Európa-bajnoki cím is. Az intézményben 66 fő – tanárok, nevelők és a műszaki személyzet – biztosítják a 400 diák magas szintű oktatását, a nevelést, a sportolási tevékenységet. Fejlesztő pedagógusok foglalkoznak a tanulási nehézségekkel, beilleszkedési zavarokkal küszködő diákokkal, s a nevelőtestület hitvallása szerint meg kívánják teremteni a hagyományokon alapuló gyökereket, s biztosítani kívánják a diákjaik számára az önállóságot nyújtó szárnyakat a jövő felé. A művészeti oktatást reprezentálandó, a CSVÁMK diákjai a jövő év februárjának közepén a Balaton Színházban mutatkoznak majd be Keszthely közönsége előtt.