2005.12 20.

2006. november 24. (péntek)

Képzés és foglalkoztatás
Hiányzik az összhang

Kommunikációs problémák miatt nincs egyensúlyban a képzés és a foglalkoztatás Zalában.

Képzés és foglalkoztatás
Hiányzik az összhang

Kommunikációs problémák miatt nincs egyensúlyban a képzés és a foglalkoztatás Zalában. Egyebek mellett ez is elhangzott azon a Foglalkoztatási Paktum Iroda által szervezett decemberi rendezvényen, ahol a gazdasági élet szereplői és a képzőintézmények képviselő találkoztak.

Egy határ menti partnerséget támogató, magyar-szlovén PHARE CBC program keretében kapott lehetőséget Keszthely-hévizi Kistérségi Többcélú Társulás, hogy a Zala Megyei Munkaügyi Központtal, a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a helyi vállalkozókkal, valamint a szlovéniai Muraszombat munkaügyi szervezetével létrehozzon egy úgynevezett foglalkoztatási paktumot, ami a térség munkaerő- piaci gondjait hivatott enyhíteni. Ennek előkészítése során a szeptemberi nyitórendezvényen áttekintették a közeljövő feladatait,majd októberben a térség meghatározó vállalkozásainak vezetőivel, illetve a sármelléki repülőtér üzemeltetőivel szerveztek közös találkozót. Az ezt követő decemberi rendezvényen a képzőintézmények képviselőinek, és a gazdasági élet szereplőinek részvételével rendeztek fórumot, annak érdekében, hogy felszínre kerüljenek azok az esetleg meglévő gondok, amelyek a munkaerő piaci igények és a jelenlegi képzések terén vannak. A tanácskozáson elhangzott: kommunikációs problémák miatt a kereslet és a kínálat nem mindig találkozik a megyében. A jelenlévők azt kérték, hogy a foglalkoztatási paktum a munkaügyi szervezetek, az önkormányzatok, vállalkozók, képzőintézmények, a munkáltatói és munkaadói érdekképviseletek, a civilszféra, valamint a területfejlesztési szervezetek bevonásával foglalja keretbe a térségi foglalkoztatási politikát. A leendő foglalkoztatási együttműködéshez kapcsolódó felmérésekkel megbízott kft. vezetője, Hollósi Szabolcs elmondta: a paktum egyfajta koordináló szerepet is felvállal a vállalkozások és a képzőintézmények között. Ehhez elengedhetetlen, hogy a munkaadók elmondják: kikre, milyen munkaerőre van szükségük. A vizsgálódás eredményét ezekben a napokban ismertetik majd az érintettekkel, és ekkor határozzák meg az újabb feladatokat. Reményeik szerint várhatóan szeptemberig sikerül feltérképezni a zalai munkanélküliség okait, és javaslatokat tesznek annak csökkentésére.