2007.07.24.

2008. március 21. (péntek)

A 2007. július 24-ei képviselő-testületi ülés döntései

A 2007. július 24-ei képviselő-testületi ülés döntései

Keszthely Város Képviselő-testülete 2007. július 24-ei rendkívüli ülésén hatodik alkalommal tárgyalta a város nevelési-oktatási intézményhálózatának felülvizsgálatát, és döntöttek a Csány-Szendrey és Csokonai ÁMK szervezeti összevonásáról. Az új intézmény a „Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ” nevet viseli majd, melyben a Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola tagintézményként működik tovább. Az összevonással egyidejűleg határozott a testület 7 fő nem pedagógusi közalkalmazotti álláshely megszüntetéséről is az intézményben.

Elfogadta a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A határozat a hivatal szervezeti egységei közé felvette a Polgármesteri Kabinetet és meghatározta annak feladatait, valamint a megszűnt Művelődési, Ifjúsági és Sportosztály feladatkörét a Titkárság szervezeti egységének feladataihoz sorolta át.

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló törvény* alapján lehetőség van arra, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (jelenleg az ÁPV Rt. kezelésében lévő) részvénycsomagjának 50% + 1 szavazaton felüli részét az ellátási területén a lakosságszám arányában önkormányzati tulajdonba adja, térítés nélküli vagyonátadással. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a meghozott határozattal igényét jelenti be a DRV részvénycsomagjára.
(* 1995. évi XXXIX. törvény 69/A § (7) bekezdés)

A képviselő-testület 5 évre, 2012-ig meghosszabbította az Önkormányzat és a Futball Club Keszthely között 1997-ben létrejött bérleti szerződést a Városi Sporttelep, valamint a Lovassy utcai sportpálya használatára vonatkozóan.

Döntöttek a képviselők pályázati támogatások jóváhagyásáról: az Ifjúsági és Sportügyekért Felelős Tanácsnok javaslatára 14 keszthelyi sportegyesület részesült támogatásban, összesen 1.310.000 Ft értékben.

A testület támogatja, hogy a Városi Kórház pályázatot írjon ki egy nyílt forgalmú gyógyszertár létrehozására és működtetésére a kórház kezelésében lévő épületekben.
Elvi támogatását adta a testület ahhoz, hogy a Városi Kórház használatában lévő ingatlanon a kórház alapfeladatainak ellátását nem akadályozó, azt segítő, idegen tőke bevonásával megvalósuló beruházások történjenek. A konkrét javaslatokat a kórház főigazgatója a képviselő-testület elé terjeszti majd.
A testület tovább felhatalmazta a kórház főigazgatóját, hogy kezdeményezzen szakmai és gazdasági együttműködést más egészségügyi szolgáltatókkal a kórház működtetésének valamint a betegellátást optimális színvonalának biztosítása érdekében. Ilyen lehet például a kapacitások optimalizálása, átcsoportosítása céljából történő kapcsolatfelvétel, vagy beszerzési közösségek kialakítása a költségek csökkentése érdekében.
Határoztak arról is, hogy az önkormányzat megelőlegezi a kórház létszámleépítéssel járó többletkiadásait addig, amíg az erre benyújtott pályázatot el nem bírálják.

2007. október elsejétől újra megoldott lehet a társadalombiztosítás által finanszírozott fogszabályozás Keszthelyen. Több eredménytelen pályázati felhívást követően jelentkezett a fogszabályozási feladatok ellátására dr. Makai Attila fogszakorvos, akivel az önkormányzat tárgyalásokat folytatott. A szerződés határozatlan időtartamra jönne létre, az első öt évre vonatkozóan konkrétan meghatározott feltételekkel, melynek sarokpontjairól határozott a testület.