Megyei kitüntetések

2008. január 25. (péntek)

A megyenapi ünnepségen Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke kitüntetéseket adott át olyan személyeknek, akik munkájukkal, szaktudásukkal, művészetükkel hozzájárultak Zala megye fejlődéséhez. Több keszthelyi is vehetett át elismerést.

Megyei kitüntetések

A megyenapi ünnepségen Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke kitüntetéseket adott át olyan személyeknek, akik munkájukkal, szaktudásukkal, művészetükkel hozzájárultak Zala megye fejlődéséhez. Több keszthelyi is vehetett át elismerést.

A Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet Dr. Petánovics Katalin néprajzkutatónak adományozta a megyei közgyűlés áldozatos kutató és közvetítő munkájáért, melyet a zalai néprajzkincs felkutatásáért és megismertetéséért végzett. A díjazott 1964-től 1996-ig a Balatoni Múzeum munkatársa volt. Tudományos munkájának fő területei az agrártörténet, ezen belül a Zala megyére kiterjedő summaság, a népi hit, hiedelemvilág kutatása. Számos önálló kötete jelent meg, országos kutatásokban vett részt, rengeteg ismeretterjesztő előadást tartott, ismeretterjesztő írásait publikálták. Társadalmi tevékenysége a mai napig jelentős.

A Zalai Közművelődésért Díjat vehette át Aradvári Lászlóné és ifj. Aradvári László néptánc-oktatók táncosként és oktatóként egyaránt kiemelkedő tevékenységükért, a magyar kultúra magas szintű ápolásáért és terjesztéséért. Zalai Pedagógus Díjjal jutalmazták Dr. Megyei György nyugalmazott egyetemi adjunktust kiemelkedő pedagógusi életpályája és közéleti tevékenysége elismeréseként. Dr. Megyei György pedagógusi munkája mellett kiemelkedő szerepet töltött be a Helikoni Ünnepségek megújításában és szervezésében is. Demeter Klaudia atléta vehette át a Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Díjat a hazai és nemzetközi versenyeken elért kiváló sporteredményeiért. Dr. Szabó Istvánt, a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának tanszékvezetőjét Zöld Zaláért Díjjal jutalmazták a zalai környezetkultúra, környezet- és természetvédelem területén kifejtett tevékenységéért.