Elfogadta a testület a város 2008. évi költségvetését

2008. február 14. (csütörtök)

Február 14-ei rendkívüli ülésén vitatta meg és fogadta el Keszthely Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetési rendeletét. A kiemelt fontosságú ügy tárgyalásánál minden képviselő jelen volt.

Elfogadta a testület a város 2008. évi költségvetését

Február 14-ei rendkívüli ülésén vitatta meg és fogadta el Keszthely Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetési rendeletét. A kiemelt fontosságú ügy tárgyalásánál minden képviselő jelen volt.

A 2008-as költségvetés bevételi főösszege 6.822.016 eFt, a kiadási főszám 7.309.640 eFt, a tervezett hiány pedig 487.624 eFt. A mértéktartó tervezést jellemzi, hogy a városvezetés nem számolt túlzó, ingatlanértékesítésből származó bevételekkel, melyekkel a valósnál kedvezőbb színben lenne feltüntethető a költségvetés mérlege. A tavalyi évben a szigorú megszorítások és a fegyelmezetten betartott költségvetés eredményeként több mint 300 millió forintnyi pénztartalékkal lépett át a város a 2008-as évbe – mindezt jelentős ingatlanértékesítések és működési hitel felvétele nélkül. A megtakarított összeget azonban a további kormányzati megszorítások miatt kénytelen az idei költségvetésében felhasználni a város.

Az állami finanszírozás csökkenése miatt a városnak növelnie kell hozzájárulását az oktatási intézmények működéséhez, továbbá idén jelentős közüzemi díjemelkedéssel is számolni kell, ami még nehezebb helyzetbe hozza a fenntartót. A normatív támogatáson felül az általános iskolák működtetéséhez csaknem 624 millió, az óvodák fenntartásához 305 millió, egyéb oktatási intézményekéhez pedig további 100 millió forint önkormányzati támogatás szükséges. Az állami normatíva ezen kötelezően ellátandó feladatok esetében a teljes költség felét sem fedezi, mely az elmúlt évek gyakorlatához képest további visszeesést jelent.

Jelentős tétel a kiadások között a városi kórház támogatása, mely a tavaly áprilisban az egészségügyi tárca által kikényszerített új szerződéssel, a teljesítményvolumen-korlát bevezetésével nehéz helyzetbe sodorta a kórház költségvetését, jelentős többletterhet hárítva ezzel a fenntartó önkormányzatra. Míg tavaly mindössze kétmillió forinttal kellett hozzájárulni a kórház működéséhez, addig az idei évre 176 millió az intézmény önkormányzati támogatás iránti igénye a tavaly végrehajtott csoportos létszámleépítés ellenére. Pálinkás Róbert alpolgármester az ülésen elmondta: nemrégiben a keszthelyi kórház főigazgatójával és gazdasági vezetőjével látogatást tett Debrecenben, ahol tanulmányozták az ottani városi kórház helyzetét, mely az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságaként működik.

Keszthely Város Önkormányzata az önként vállalt feladataira összesen több mint 1,3 milliárd forintot fordít; ebbe a kategóriába tartoznak többek között az oktatás-nevelésre, a közművelődésre, rendezvények szervezésére, a sporttámogatásokra, ifjúságvédelemre fordított kiadások, a benyújtandó pályázatok önrészéhez szükséges pénz, valamint a különböző egyesületek és civil szervezetek támogatása.

A fenti számok azt követően alakultak ki, hogy a képviselők a testületi ülés során további intézményi megszorításokról döntöttek a rendelet-tervezethez képest: a kórháztól 40 millió forintot, a tűzoltóságtól 1,36 millió forintot, minden további intézménytől pedig egységesen a normatíván felüli támogatás 6%-ának megfelelő összeget vontak el, ezzel mintegy 100 millió forintot faragtak le a költségvetés előzetesen kalkulált hiányából. Képviselői javaslatra a testület határozott továbbá egy olyan bizottság felállításáról, mely folyamatosan figyelemmel kíséri a város idei költségvetésének végrehajtását, valamint alternatívákat dolgoz ki és javaslatok tesz a következő évi megtervezésével kapcsolatban.